Kalendár

marec 2020.

marec 2020.

26.05.2020

15.05.2020

14.05.2020

01.04.2020

Stránky

Ďaľšie eventy

apr. 2020

Propozície - prihlášky
01.04.2020
Vážení amatérski fotografi, dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásení okresnej súťaže amatérskych fotografov AMFO 2020. Práce je potrebné doručiť na Žitnoostrovské osvetové stredisko do 20. februára...

máj. 2020

Propozície - prihlášky
14.05.2020
Vážení neprofesionálni umelci, dovoľujeme si Vám oznámiť vyhlásenie okresnej a krajskej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov XXIII. Výtvarné spektrum na rok 2020 . Bližšie informácie nájdete v...
Aktuality
15.05.2020
Žitnoostrovské osvetové stredisko oznamuje svojim návštevníkom, súťažiacim a partnerom, že podľa nariadenia zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja na základe opatrení prijatých Ústredným...
Propozície - prihlášky
26.05.2020
Dunajskostredský divadelný festival 2O20 na počesť ROKU SLOVENSKÉHO DIVADLA Festival je nesúťažného charakteru, propozície korešpondujú s podmienkami Národného osvetového centra - súťaže Zlatá...