ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2024

Žitnoostrovské pastelky
27.06.2024

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2024

XXV. medzinárodná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

 

Vyrobilo Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

© 2024

Vedúca projetku : PhDr Dagmar Madarásová

Kamera a strih: Bc. Áron Derzsi

Zodpovedná: Mgr. Jana Svetlovská, riaditeľka ŽOS

 

 

 

Videá

Embedded thumbnail for ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2024