Naši partneri

Naši partneri

Našu pestrú činnosť a početné aktivity pre všetky generácie v rámci okresu Dunajská Streda, Trnavského samosprávneho kraja,

Slovenskej republiky, cezhraničnej spolupráce

a dokonca i zástupcov mnohých krajín Európy a Ázie

by sme si nevedeli predstaviť bez podpory grantových schém Slovenskej republiky,

bez podpory miest a obcí regiónu Žitný ostrov,

bez podpory mnohých dobrých darcov – súkromných osôb a firiem,

ktorí nám mnohostranne vychádzajú v ústrety a pomáhajú zabezpečiť podujatia na vysokej úrovni.

S úctou ďakujeme všetkým, ktorí sa v uplynulých rokoch k nám pripojili a určitou formou nás podporili!

Ď A K U J E M E  !!!

 

Obrázky