V. ZAHRAJŽE MI, PÍŠŤALÔČKA

Pozvánka - plagát
24.06.2024

V. ZAHRAJŽE MI, PÍŠŤALÔČKA

Trnavský samosprávny kraj

Žitnoostrovské osvetové stredisko

                                                                                    

Vás s úctou pozývajú

na cyklický interaktívny vzdelávací workshop

 

V. ZAHRAJŽE MI, PÍŠŤALÔČKA

 

Odborný lektor:

folklorista a multiinštrumentalista Rastislav Šimkovič

 

25. júna 2024 o 10.00 hodine

 

Cirkevná spojená škola sv. Martina

Školská 1661/4, Hviezdoslavov

Obrázky