Žiaci sa školili…

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
14.05.2024

Žiaci sa školili…

tentokrát v Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Šikana, kyberšikana a kriminalita mládeže

V rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede, riaditeľ okresného riaditeľstva mjr. Mgr. Roland Katona a preventistka kpt. Mgr. Iveta Végh v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/, s metodičkou PhDr. Erikou Sinovou, dňa 14. mája 2024 prednášali a diskutovali, dvojjazyčne v slovenskom a maďarskom jazyku, so študentmi Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede, spolu takmer takmer 110 študentov 1. a 2. ročníka školy, na tému „Šikana" a „Kyberšikana" a „Kriminalita mládeže“.  

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete, môže ním byť ohrození každý z nás. Cieľom prednášky preventívneho charakteru bolo eliminovať eskaláciu nežiadúceho správania. V tejto súvislosti preventistka prostredníctvom filmu „Kyberšikana” a prednášky s následnou diskusiou upozornili na  podstatu tohto trestného činu. Účastníci boli upozornení na možné riziká virtuálneho sveta, overenie si zdroja informácií,  upozornili ich na dosahy kyberšikanovania na obeť, ako sa nestať obeťou či páchateľom aj z pohľadu právneho vedomia. V diskusii boli zdieľané rady, na koho sa majú s dôverou brániť, ako adekvátne zablokovať účet a ako si poradiť  s agresorom.

Zdieľané informácie sa stretli s priaznivou odozvou. Žitnoostrovské osvetové stredisko zabezpečilo pre účastníkov dvojjazyčné metodické materiály „Pre život bez závislosti", „Povedz nie závislosti!", „Ako chrániť dieťa pred drogami" a „Slobodné nie drogám".  

Ďakujeme Okresnému riaditeľstvu polície v Dunajskej Strede za spoluprácu !

Vo vzdelávaní pokračujeme!

Text a foto: PhDr. Erika Sinová

 

Obrázky