XXIV. Žitnoostrovské pastelky 2023

Žitnoostrovské pastelky
30.06.2023

XXIV. Žitnoostrovské pastelky 2023

1996 – 2023

Neuveriteľných 24 ročníkov

Pôvodná celoštátna súťaž / od roku 1996/ neskôr medzinárodná v rámci Európy

a ostatných trinásť rokov aj transkontinentálna – Európa a Ázia! Na Žitný ostrov

do januárovej uzávierky XXIV. ročníka Žitnoostrovských pasteliek prišlo 1400

obrázkov z mnohých krajín: z Poľska, Srbska, Českej republiky , Maďarska,

Bulharska! A samozrejme z celého Slovenska. Po dvoch rokov uzáver sme teraz zostali

na starom kontinente. To sa však vôbec neodrazilo na kvalite súťaže, excelentných

obrazoch a fantastickej radostnej nálade v Galérii Žitnoostrovského múzea dňa 9. VI.

2O23.

Odborná porota so zahraničným zastúpením pracovala pod vedením PhDr. Bohumíra

Bachratého, CSc. a vybrala 55 rovnocenných víťazov, ale aj sto by sa dalo. A 220

obrázkov pre výstavu, ktorá je inštalovaná v galérii Žitnoostrovského múzea

a v GALLERY NOVA v Dunajskej Strede. Súčasťou vernisáže bol aj sprievodný

program. Radostnú atmosféru rozprúdil svetoznámy mím a priateľ detí Vlado Kulíšek. Je to

skutočný majster svojho umenia. Bez slov si získal pozornosť veľkých i malých. Krásne boli

reakcie detí, ktoré prijali výzvu vyjsť pred publikum a hrať spolu s ním. Maestro Kulíšek je

záruka istoty, že všetky deti – aj tie zahraničné – nám rozumejú. V úvode prítomné deti,

rodičov, učiteľky a mnohých vzácnych hostí privítal podpredseda TTSK József Berényi.

Milými slovami ocenenia dlhoročnej súťaže a spolupráce medzi Osvetou a kultúrnymi

zariadeniami Győru sa prihovoril viceprimátor mesta Szabolcs SZELES. Hosťami boli aj

viceprimátori – D. Streda Attila Karaffa a V. Medera Marian Soóky, viceprimátorka V.

Medera Mária Estergájošová a zástupcovia sponzorov. Súťaž s obdivom k umeniu

detských autorov, ale aj ich výtvarných pedagogičiek zhodnotil predseda poroty PhDr. B.

Bachratý, Csc., ktorý žije týmto podujatím od samého začiatku v roku 1996. Ďakujeme

Hlavným bodom programu však bolo slávnostné oceňovanie. Deti sa nesmierne tešili

darčekom- hodnotným hračkám, štýlovému diplomu, pastelkovej medaile od majstra

keramiky Štefana Alföldiho, ale aj prekrásnej, pestrej expozícii. Rodičia malej Iriny

z Bulharska sa nám zvlášť poďakovali slovami:

„ Dovoľte, aby sme sa Vám veľmi poďakovali za brilantnú organizáciu a krásnu vernisáž.

Naša rodina je veľmi dojatá. Naša dcérka Irina je mimoriadne šťastná, že môže byť

súčasťou komunity malých umelcov. Ďakujeme za úctu a uznanie, aké dostali všetky deti tam

u Vás. Ďakujeme ešte raz. Zostaňte zdraví a ostaňte takí istí , aby ste naďalej inšpirovali

ostatných!“

Aj z Čiech, rodičia Veroniky z Jindřichovho Hradca, nám tlmočili podobné slová vďaky

a obdivu k podujatiu s tým, že prvýkrát boli na Slovensku a veru radi sa vrátia. Z Poľska

prišla pani učiteľka Agnieszka Chrzanowka – Malys, ktorej sa tiež podujatie už dlhé roky

veľmi páčilo, a tento rok sa rozhodla prísť prevziať ceny pre deti. Osobitne zvlášť sa

poďakoval pán viceprimátor mesta Győr, Szabolcs Szeles, ktorý sa priznal, že veru ani slová

nevie nájsť od dojatia, že tak krásne a veľké podujatie pre tých najmenších ani nevidel.

ĎAKUJEME aj my. Veru slzičky dojatia sa objavili aj na tvárach organizátorov v závere,

keď nás prítomní, všetci zostali do úplného konca, keď nás odmenili dlhotrvajúcim aplauzom

a výkrikmi BRAVÓÓ!

Tak to sme nezažili ani my. Ďakujeme.

Osobitne treba spomenúť exkluzívny farebný katalóg v troch jazykoch /slovensky, maďarsky

a anglicky/, ktorý má takmer 100 strán, všetky víťazné obrázky sú publikované. Po

oceňovaní nasledovala recepcia ako pre akademických maliarov. Krásne darčeky, na ktoré

prispievajú výlučne sponzori z okresu Dun. Streda a obecné samosprávy /ale aj samotný

predajca/ deťom odovzdávajú osobnosti spoločenského a kultúrneho života trnavského

regiónu.

Dosiaľ – do dvadsiatich štyroch ročníkov sa prihlásilo viac ako 36 000 účastníkov,

spolu z 21 krajín sveta - Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Rusko, Česká

republika, Bulharsko, Srbsko, Ukrajina, Chorvátsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina,

Rumunsko, Bielorusko, Lotyšsko, Kazachstan, Estónsko, Francúzsko, Bangladéš

a Hongkong.

Plus naše milované Slovensko!

Záštitu nad podujatím prevzal župan TTSK Jozef Viskupič.

Hlavný organizátor - Žitnoostrovské osvetové stredisko, /zriaď. TTSK/,

spoluorganizátor Žitnoostrovské múzeum .

Na podujatie z verejných zdrojov prispel FPU .

Účelový príspevok na podujatie venovalo Mesto Dunajská Streda

Na darčeky prispeli obecné samosprávy Veľký Meder a Veľké Dvorníky, ako aj

sponzori ktorým sa poďakujeme osobitne na tomto mieste.

Sponzorom vernisáže bola firma MINIT s.r.o.

Kurátorkou výstavy od samého začiatku je PhDr. Kornélia Nagyová.

ĎAKUJEME !!!

Tajomníčkou súťaže je PhDr. Dagmar Madarásová.

Text: jana svetlovská

Foto: J.K. Stefankovics

 

Video vyrobilo Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

©2023

Vedúca projektu:  PhDr. Dagmar Madarásová

Kamera a strih: Bc. Áron Derzsi

Zodpovedná: Mgr. Jana Svetlovská, riaditeľka ŽOS

 

Katalóg

Videá

Embedded thumbnail for XXIV. Žitnoostrovské pastelky 2023

Obrázky