VIAC AKO NI(c)K

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
07.06.2023

VIAC AKO NI(c)K

Národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.sk

 

tentoraz vo Veľkom Mederi a Lehniciach

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava a koordinátorom ochrany detí pred násilím pre okres Dunajská Streda Mgr. Štefanom Radicsom,  pracovisko ÚPSVR v Šamoríne a Mgr. Eriky Sinovej, metodičky ŽOS v rámci prevencie, eliminácie a riešenia násilia, šikany, kyberšikany, sociálnej izolácie, samoty či vzťahových otázok pokračujú prednáškami spojenými s prezentáciou a následnou diskusiou so žiakmi druhého stupňa základných škôl okresu Dunajská Streda.

Tentokrát, dňa 15. mája 2023, sa školili žiaci šiesteho až ôsmeho ročníka (spolu 85 žiakov) ZŠ Jána Amosa Komenského vo Veľkom Mederi. Počas dvoch dní, 16. a 17. mája 2023, boli do prednášok a diskusií zapojení žiaci 6. – 8. ročníka ZŠ v Lehniciach.

SPOLU TAKMER 100 ŽIAKOV !

 

Zdieľané informácie, o možnosti bezplatne, s dôverou, kedykoľvek predostrieť svoj problém vyškoleným odborníkom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(c)K a následného poskytnutia adresnej pomoci, podpory, poradenstva nepretržite  24 hodín denne/7 dní v týždni, sa u zúčastnených stretli s pozitívnou odozvou.

 

Prednášky sú dvojjazyčné – v slovenskom jazyku, maďarskom jazyku. Pevne veríme, že zdieľané informácie v prípade potreby včas ochránia deti, prípadne ich rovesníkov, kamarátov.

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre účastníkov množstvo metodických materiálov a praktických darčekov s logom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K – plagáty, nálepky (rôzne graficky spracované), pero, zápisník, praktické vrecúško, reflexnú pásku či pravítko...

 

Text a foto: Mgr. E. Sinová

 

 

Obrázky