Opäť sme spočítali bociany v našom okrese

Studňa Európy – zachráň živú vodu
11.08.2023

Opäť sme spočítali bociany v našom okrese

Najznámejším bocianom v Európe je bocian biely. Povery spájané s bocianmi sa tradujú dodnes. Ich starostlivosť o rodinku, zodpovednosť a obetavosť je veru ukážková. Prvé bociany sa na našom území objavujú zväčša začiatkom apríla. Na Slovensku hniezdi približne 1260 až 1350 párov bociana bieleho. Priemerná dĺžka života bocianov je približne 15-20 rokov. Najväčším nepriateľom bocianov je, ako inak, človek. Mokrade miznú, lúky sú suché, bociany nenachádzajú dostatok potravy na Žitnom ostrove.Mnohé však zomierajú vo vedeniach vysokého elektrického napätia a ako sme sa nedávno dozvedeli, dokonca zomierajú aj pod kolesami auta!!!

 

Prieskumu sčítavania bocianích hniezd a bocianov v jednotlivých mestách a obciach okresu Dunajská Streda sa v rámci projektu XVII. Studňa Európy – zachráň živú vodu! venovala metodička Žitnoostrovského osvetového strediska Mgr. Erika Sinová v rámci  Medzinárodnej kampane. Zároveň sa takto dozvedáme o celkovej situácii v tejto oblasti u nás. Žiaľ, je dlhodobo veľmi smutná, aj keď  tento rok oproti minulým, evidujeme síce nárast o jeden pár bocianov, ale úbytok v počte narodených mláďat.

Príchod bocianov bol v roku 2023  opäť oneskorený. Určite tento jav spôsobilo značné ochladenie. V  našom okrese je v tomto roku z pôvodných 34 bocianích hniezd obsadených len 22, čo je oproti minulému roku obsadené o jedno bocianie hniezdo naviac,  teda  43 dospelých bocianov. Počet 33 bocianích mláďat - klesol oproti minulému roku o 3 bocianie mláďatká. Bocianie hniezda v meste Gabčíkovo a obciach Baloň, Bodíky, Kráľovičove Kračany, Ňárad, Orechová Potôň zostali v tomto roku neobsadené!!!

Krásna správa je, že v obciach Ňárad, Mad, Jahodná, Čiližská Radvaň, Baka,  Ohradoy, Topoľníky a Vydrany mali bocianie páriky po dve mláďatká. 

 A zaznamenali sme aj aj veľký  úspech!!! V bocianích hniezdach v obciach Horný Bar, Pataš a Trhová Hradská pribudli v každom hniezde tri mláďatká malých bocianov.

A opäť po rokoch fantastická správa: v Malej Pake dokonca až štyri mláďatká v jednom hniezde. Lenže posledná správa z Paky bola nesmierne smutná, jedno mláďatko vypadlo z hniezda a uhynulo....

 Žitnoostrovské osvetové stredisko ďakuje pracovníkom obecných úradov, ktorí s nami spolupracujú a niektorí z nich dokonca  pošlú aj fotografie.

 Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí vybudovať pozornejší, láskavý a pozitívny vzťah k bocianom v celej našej verejnosti. Najdôležitejší je však prístup poľnohospodárov, farmárov, znížiť osev repky olejnej, znížiť nebezpečnú chemizáciu polí, vysádzať vetrolamy a remízky, obnoviť mokrade.

Lebo bociany na Žitnom ostrove hladujú ...

Text : žos - es

 

Obrázky