Opäť dobrá správa z Medera

Folklór, hudba, spev, zbory
22.06.2023

Opäť dobrá správa z Medera

Regionálna folklórna súťaž  

Aj keď ostatné roky s uzáverami a obmedzeniami urobili svoje, tešíme sa, že folklór – spev, hudba, ale aj tanec - v našom okrese ožili ako švihnutím čarovného prútika. Počas celého roka sa tu organizuje množstvo festivalov, ktoré sú zamerané na zachovanie ľudových tradícií. Ten ostatný, ktorý sa uskutočnil v Mestskom kultúrnom stredisku M. Korvína vo Veľkom Mederi v sobotu 17. júna 2023 bol súčasťou celoštátnych postupových súťažVidiečanova Habovka a koná sa každý tretí rok. Do regionálneho kola speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov dospelých pod názvom FOLKLÓRNY ŽITNÝ OSTROV, ktoré vyhlásilo Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ sa prihlásilo vyše 60 účastníkov. Podujatie je súčasťou celoštátnej súťaže VIDIEČANOVA HABOVKA, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, ktoré čiastočne prispelo na náklady aj v rámci grantového systému finančne. Propozície v slovenskom i maďarskom jazyku včas boli zaslané všetkým aktívnym skupinám.

Vo Veľkom Mederi vládla už od rána veľmi dobrá nálada a radostná atmosféra. Nečudo, veď sa tu stretli kvalitní interpreti -   spevácke a hudobné skupiny, ako aj sólisti. V úvode prítomných pozdravili riaditeľ MsKS Ladislav Gútay a riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska Jana Svetlovská. Odborná porota pracovala v zložení: folklorista a dlhoročný metodik NOC Ba Mgr. Jozef Burič, ako predseda, členovia poroty – etnológ, folklorista a hudobník Mgr. Iván Nagy etnológ, etnomuzikológ, riaditeľ Žitnoostrovského múzea a hudobník a folklorista Ladislav Gútay, riaditeľ MsKS vo Veľkom Mederi.

V úvode súťaže vystúpila nesúťažne skupina Csillagfürt z Veľkého Blahova, ktorá bola založená v roku 1983, pod záštitou Červeného kríža a Csemadoku.  Od začiatku je odbornou vedúcou Katalin Kiss.  Zaspievali kyticu maďarských ľudových piesní z Medziostrovia zo zbierky Ernőa Barsiho. aj s doprovodom svojich citaristiek. Volili formu nesúťažnú, keďže propozície súťaže NOC majú predpísaný počet účinkujúcich, ktorý speváci a citaristi spolu prekračovali. Radšej udržia dobré vzťahy v kolektívne, akoby niekoho z vystúpenia vyradili. Všetka česť !!!

Súťaž otvorili speváci v duo - Štefan Bódis a Juraj Fekete prišli z Mierova a Horného Baru s kyticou slovenských ľudových vojenských piesní zo zbierky Soni Burlasovej. Ich vystúpenie bolo ojedinelé, pretože s takouto skladbou piesní sa stretávame veľmi zriedkavo. Pán Bódis je už legenda v oblasti folklóru na Žitnom ostrove, založil v Mierove viacero skupín a vo svojom veku 83 rokov je stále aktívny.

Nasledoval Citarový súbor Lámpás z Topoľníkov, ktorý založili v roku 2020. Tiež výnimočný súbor, ktorý sa venuje hlavne mladej generácii.  Momentálne sa môžu pochváliť tromi detskými citarovými súbormi. Sú to LÁMPÁS JUNIOR, LÁMPÁCSKA a Kislámpácska.  Umeleckým vedúcim súboru je Lajos Házi. Predstavili nám a veľmi pekne, ľudovú hudbu zo Žitného ostrova.

Program pokračoval citarami a to Citarový súbor Csillagfürt – úspešný ženský citarový súbor bol založený v roku 2008 vo Veľkom Blahove. Odvtedy získali množstvo ocenení a víťazstiev doma i v zahraničí. Dokonca aj Zlaté pásmo na celoštátnej súťaži. Vedúcou súboru je Ivett Moravek. Zahrali a zaspievali piesne z Matúšovej zeme – Jelčanské gajdošské piesne. Kyticu piesní zostavil odborný vedúci súboru Ferenc Borsi z Budínskej školy ľudovej piesne.

V kategórii speváckych skupín vystúpila skupinu Kéknefelejcs z Veľkého Medera založili v roku 1996. Od roku 2013 vedúcou súboru je Mgr. Éva Varga. Vo svojej zbierke majú množstvo významných ocenení. Zaspievali ľudové piesne z Veľkého Medera, kyticu zostavil Ferenc Borsi.

Pokračovala spevácka skupina Margaréta z Hornej Potône priniesla do programu kyticu piesní zo Žitného ostrova. Pôsobia pod vedením Margit Kiss. Vystupujú doma i v zahraničí, s veľkým úspechom.

 Mužská spevácka skupina Cimbora z Mierova uzavrela kategóriu spevácke skupiny Bola založená v roku 1998 pánom Štefanom Bódisom. V roku 2014 pripojili sa k nim speváci z Blatnej na Ostrove. Pravidelne sa zúčastňujú na súťažiach doma i v Maďarsku. Súbor vedie Zoltán Magyarics. Zaspievali ľudové piesne z Veľkého Medera zo zbierky Bélu Bartóka z roku 1910. 

Celým podujatím nás slovom v slovenskom i maďarskom jazyku sprevádzali moderátorky Réka Egrecká a Veronika Varga z domácej Obchodnej akadémie. Ďakujeme!

Po súťaži nasledovalo zasadnutie poroty, odborný seminár, na ktorom sa odborne posudzovalo vystúpenie každého účastníka s mnohými dobrými radami a usmerneniami. A na záver vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov a ocenení.

Dobrá správa z Medera? O zachovanie maďarskej národnej kultúry a folklórnych tradícií je na Žitnom ostrove kvalitne postarané. V každej kategórii účastníci dosiahli kvalitu ZLATÉHO PÁSMA. Na krajskej súťaži, ktorá sa bude konať 14. októbra 2023 v Špačinciach nás bude reprezentovať v oblasti sólistov Štefan BÓDIS a Juraj FEKETE, v kategórii hudby Citarový súbor Csillagfürt a v kategórii speváckych skupín Mužská spevácka skupina Cimbora z Mierova a Blatnej na Ostrove.

Blahoželáme všetkým zúčastneným a oceneným a veľa úspechov želáme našim postupujúcim.

Scenár a réžia podujatia boli v rukách odbornej metodičky ŽOS Mgr. Ingrid Láng.

Všetkým, ktorí sa o to usilujú patrí VEĽKÁ VĎAKA!!!

 

Text: -sve-

Foto: Bc. Á. Derzsi

PS:

A zdalo by sa, že koniec .... aaale nie.

Keď sme už všetko povedali, rozdali a poďakovali sa navzájom, odrazu a celkom spontánne zaznela celkom celá pieseň „A csitári hegyek alatt...“ Všetci ako sme tam stáli, všetci spievali bez akéhokoľvek pokynu. Bolo to nesmierne dojímavé, slzy v očiach a slová nestačili.

Milí folkloristi, ďakujeme VÁM všetkým, s úctou ďakujeme každému z Vás!

 

 

Obrázky