Újra egy jó hír Megyerről

Folklór, népzene, ének:
2023.06.22.

Újra egy jó hír Megyerről

Népzenei verseny regionális fordulója

Bár az elmúlt évek bezárásokkal és szankciókkal teli napjai megtették a magukét, örömmel tölt el minket az a tény, hogy járásunkban a népművészeti ágak – népdalkörök, népi zenekarok, ugyanúgy a néptáncegyüttesek - szinte varázspálca-mozdulattal újjáéledtek. Errefelé szinte az egész év folyamán számos fesztivált szerveznek a népi hagyományok megőrzésének érdekében. Az utolsó ilyen rendezvény, melyre 2023. június 17 - én szombaton a nagymegyeri Corvin M. Városi Művelődési Központban került sor, része volt az országos felmenő jellegű versenynek, melyet minden harmadik évben rendeznek meg. A Népdalos Csallóköz elnevezésű népdalkörök, népi zenekarok, hangszerszólisták és népdalénekesek regionális fordulójába, melyet a Csallóközi Népművelési Központ /alapítója a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat/ hirdetett meg több mint 60 résztvevő jelentkezett be. A rendezvény az országos felmenő jellegű VIDIEČANOVA HABOVKA verseny egyik fordulója, melynek meghirdetője és szakmai kezese a pozsonyi Nemzeti Népművelési Központ. A megmérettetést meghirdető központ támogatási rendszerén belül hozzájárult a rendezvény költségvetéséhez. A szlovák és magyar nyelven egyaránt meghírdetett versenyfelhívás még időben el lett juttatva az aktívan tevékenykedő csoportok vezetőihez.

Nagymegyeren már a kora délelőtti óráktól jó kedv és vidám hangulat uralkodott. Nem csoda, hiszen a versenyen színvonalas előadók találkoztak – népdalkörök, citerazenekarok, népdalénekesek – csoportok és szólisták egyaránt. A rendezvény kezdetén a megjelenteket Gútay László a helyi VMK igazgatója és Jana Svetlovská a CsNK igazgatónője köszöntötte. A szakmai zsűri a következő összetételben dolgozott: Mgr. Jozef Burič folklorista, a Nemzeti Népművelés Központ korábbi munkatársa, mint elnök, a zsűri tagjai - Mgr. Nagy Iván etnológus, etnomuzikológus, a Dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum igazgatója és Gútay László zenész, folklorista és a nagymegyeri VMK igazgatója voltak.

A rendezvény kezdetén versenyen kívül a Vöröskereszt és a Csemadok égisze alatt 1983 - ban alakult nagyabonyi Csillagfürt Népdalkör lépett fel. A csoport szakmai vezetője már kezdetek óta Kiss Katalin. Barsi Ernő gyűjteményéből énekeltek egy népdalcsokrot, Szigetközi magyar népdalokat hallhattunk. Az énekeseket citerásaik kísérték. Versenyen kívül léptek fel, mivel a Nemzeti Népművelési Központ felhívása létszámhoz kötött, és a nagyabonyi citerások és énekesek túllépték a megengedett létszámot. Inkább továbbra is fenntartják a csoportban kialakult jó kapcsolatokat, mintha kirekesztenének valakit is az előadásból. Minden tiszteletünk!!!

A versenyt egy Békéről és Felbárról érkezett duó - Bódis István és Fekete György - nyitotta meg egy népdalcsokorral. Soňa Burlasová gyűjteményéből származó szlovák katonadalokat hallhattunk. Fellépésük egyedi volt, hiszen ritkán találkozhatunk ilyen fajta összeállítással. Bódis István úr neve Csallóközben ismert, hiszen köztiszteletben álló, elismert népdalénekes. Falujában Békén több népdalkört is alapított, 83 évesen még mindig aktívan tevékenykedik.

Utánuk a nyárasdi Lámpás Citerazenekar következett, amely 2020 - ban alakult. Ismét egy kivételes zenekart hallhattunk, akik elsősorban a fiatal citerázó generáció nevelését tűzték ki célul. Jelenleg három gyermek citerazenekarral büszkélkedhetnek - a LÁMPÁS JUNIOR, LÁMPÁCSKA és a KISLÁMPÁCSKA Gyermek Citerazenekarok. A csoport művészeti vezetője Házi Lajos. Csallóközi népdalokat hallhattunk.

A program citerazenével folytatódott, mégpedig a Csillagfürt Citerazenekar lépett színpadra. A sikeres női zenekar 2008 - ban alakult Nagyabonyban. Azóta itthon és külföldön is számos díjat nyertek már. Sőt elnyerték az országos verseny aranysávos minősítését is. A csoport vezetője Moravek Ivett. Mátyusföldi gyűjtésből jókai dudadalokat hallottunk. A népdalcsokrot az Óbudai Népzenei Iskola tanára Borsi Ferenc szakmai vezető állította össze.

Népdalkörök kategóriában az 1996 - ban alakult nagymegyeri Kéknefelejcs Népdalkör mérettette meg magát. A csoport vezetője 2013 - tól Mgr. Varga Éva. Elismeréseik közt számos fontos kitüntetés található. Nagymegyeri népdalokat énekeltek, a népdalcsokrot Borsi Ferenc állította össze.

A nagymegyerieket a felsőpatonyi Margaréta Népdalkör követte, akik csallóközi népdalokat hoztak magukkal. A csoport Kiss Margit vezetése alatt működik. Itthon és külföldön egyaránt rendszeresen, nagy sikerrel lépnek fel.

A népdalkörök kategóriáját a békei Cimbora Férfi Népdalkör zárta, melyet 1998 - ban Bódis István úr alapított. 2014 - ben sárosfai énekesek is csatlakoztak hozzájuk. Hazai és magyarországi versenyeknek rendszeres résztvevői. Az együttest Magyarics Zoltán vezeti. Bartók Béla 1910 - es gyűjtéséből nagymegyeri népdalokat hoztak magukkal.

Szlovák és magyar nyelven Egrecká Réka és Varga Veronika kalauzolt minket végig a rendezvényen, akik a helyi Kereskedelmi Akadémia diákjai. Köszönjük szépen!

A verseny után a zsűri tanácskozása, majd egy szakmai szeminárium következett, ahol minden résztvevő teljesítményét kiértékelték, sok - sok jó tanáccsal, iránymutatással látták el őket. Befejezésül pedig az eredményhirdetés, az oklevelek és a díjak átadása következett.

Jó hír Nagymegyerről? Csallóközben a magyar nemzeti kultúra és népi hagyományok megőrzéséről gondoskodva van. A résztvevők minden kategóriában ARANYSÁVOS minősítést értek el. A kerületi versenyen, melyre 2023. október 14 – én kerül sor Špačincén BÓDIS István és FEKETE György népdalénekesek, népi zenekarok kategóriában a nagyabonyi Csillagfürt Citerazenekar, népdalkörök kategóriában pedig a békei és sárosfai Cimbora Férfi Népdalkör képviseli járásunkat.

Minden résztvevőnek és díjazottnak gratulálunk, a továbbjutóknak pedig sok sikert kívánunk!

A rendezvényt a CsNK munkatársa Mgr. Láng Ingrid szakelőadó szervezte.

Mindenkinek, aki a hagyományőrzést szívügyének tekinti hálásan KÖSZÖNJÜK!!!

Szöveg: -sve-

Fotó: Bc. Derzsi Á.

Ford.: Mgr. Láng I.

U.I.:

Szinte úgy tűnt, hogy már minden befejeződött… de mégsem.

Amikor már mindent elmondtunk, kiosztottunk a díjakat, megköszöntük egymásnak a részvételt, hirtelen, spontán módon felcsendült az „A csitári hegyek alatt..." című népdal. Bármiféle utasítás nélkül. Mindenki állva énekelt. Könnyes szemek, rendkívül megható pillanatok. Szavakkal talán le sem lehet írni.

Kedves hagyományőrzők, mindnyájuknak hálásan, tisztelettel köszönjük!

 

Képek