Historické písmo našich predkov

Písma našich predkov – hlaholika
02.07.2020

Historické písmo našich predkov

V posledné dni netradičného školského roka - poznačeného karanténou - v priestoroch Centra pre deti a rodinu v Dunajskej Strede Žitnoostrovské osvetové stredisko, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj organizovalo z pôvodného podujatia stretnutie na počesť 1157. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sa vďaka záujmu vyprofilovalo podujatie s témou historického písma našich predkov.   

Na začiatku podujatia deti si vypočuli krátku prednášku metodičky ŽOS Mgr. Ingrid Láng o misií svätých bratov zo Solúna, ktorým hlavným poslaním bolo hlásať Božie slovo na území Veľkej Moravy pre Slovanov v slovanskom jazyku. V rámci podujatia bola pripravená aj výstava kníh o živote týchto významných vierozvestcov, spolupatrónov Európy. Po prednáške nasledovala najpútavejšia časť stretnutia, písanie slovanského písma, hlaholiky husím brkom a čiernym tušom. Deti najprv napísali svoje meno a priezvisko, aby sa zoznámili s touto pre nich zatiaľ neznámou technikou písania, potom podľa predlohy používali hlaholiku. Boli nesmierne prekvapení keď sa dozvedeli o tom, že v minulosti knihy - kódexy sa písali rukou, atramentom a husím brkom. Vtedy ešte nepoznali počítače, tlačiarenské stroje, ba ani guľôčkové perá. Vďaka rastúcemu záujmu o nácvik písma starých Maďarov - Rovas írás - zaradili sme do ponuky aj toto.

Deti obe písma veľmi zaujali, a o ich záujme svedčí aj to, že radosťou sa zapojili do nášho podujatia, sústredene písali, hľadali jednotlivé písmenká v hlaholike, ale i v rúnovom písme. 

Milé deti, želáme vám, aby ste si počas prázdnin oddýchli a v septembri s plným elánom začali nový – dúfajme bezvírusový - školský rok!

 

Obrázky