Žiaci sa školili o doprave

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
07.06.2023

Žiaci sa školili o doprave

Teraz netradične ...

 

Každoročne dochádza na cestách k množstvu dopravných nehôd s ťažkými či ľahšími následkami. V rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, preventistka mjr. Ing. Tünde Nagy v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/, s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou, Obvodným oddelením policajného zboru v Gabčíkovekpt. Mgr. Tiborom Šándorom z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne dňa 19. mája 2023 školili žiakov prvého stupňa (spolu takmer 90 žiakov), v rámci športovo-bezpečnostného dňa spojeného s kultúrno-vzdelávacím koncertom,  Základnej školy v Gabčíkove.   

Ústrednou témou prednášok bola bezpečnosť v cestnej premávke. Snahou preventívneho projektu Bezpečne na cestách,  preventívneho projektu Doprava v kocke, je zvýšiť bezpečnosť detí ako účastníkov cestnej premávky. Adresátom vzdelávacieho projektu boli žiaci 1.-4. ročníka školy. Školáci sa s preventistami rozprávali o Bezpečnosti na cestách, pripomenuli si pravidlá cestnej premávky, správania sa medzi sebou, naučili sa ako ochrániť zdravie a život. Prostredníctvom interaktívnej prednášky a prezentácie získali teoretické poznatky o pravidlách cestnej premávky, správania sa na ulici, v nepredvídaných situáciách a možnostiach ich uplatnenia v praktických aktivitách, Obdržali náučný pracovný list o dopravných značkách a metodické tlačoviny „Chránim sa!” a „Náš život sa zmenil”, ktoré v spolupráci s Okresným riaditeľstvom polície v Dunajskej Strede vytvorilo a vydalo z vlastného rozpočtu Žitnoostrovské osvetové stredisko.

V závere každej z prednášok mali žiaci možnosť diskutovať o danej problematike a získať poznatky podložené skúsenosťami z praxe. Súčaťou bezpečnostno-vzdelávacieho dňa bola aj praktická ukážka vybavenia nového policajného špeciálneho vozidla či vyskúšanie si ochrannej vesty zasahujúcich policajtov. Záver stretnutia patril p. preventistovi Tiborovi, žiačke,  flautistke a huslitovi, pedagógovi Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne. Ich pestrá paleta výchovno-vzdelávacieho koncertu, ľudových piesní, so snahou aj prostredníctvom spevu a hudby vychovávať dobrých a slušných ľudí, roztlieskala všetkých prítomných v telocvični školy, svedčila o radosti žiakov a spríjemnenom vyučovacom procese.

Vo vzdelávaní aj naďalej pokračujeme!

 

 

Text: Mgr. Erika Sinová

Foto: Mgr. Erika Sinová

 

Obrázky