XXIV. Výtvarné spektrum 2021 v galérii Žitnoostrovského múzea

Výtvarné spektrum
08.06.2021

XXIV. Výtvarné spektrum 2021 v galérii Žitnoostrovského múzea

Okresná a krajská súťaž neprofesionálnych výtvarníkov Trnavského kraja XXIV. VÝTVARNÉ SPEKTRUM opäť excelovala. Napriek obmedzeniam a karanténam, ktoré panovali u nás od samého začiatku roka, sme boli veľmi prekvapení vysokou úrovňou prihlásených umeleckých diel.

Súťaž, ktorej garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave, je trojstupňová a víťazi krajskej súťaže postupujú do celoštátneho kola, ktoré je plánované na jeseň v Leviciach. U nás, v Dunajskej Strede, sa organizuje od samého počiatku novej územnej reorganizácie a vzniku Trnavského kraja - od roku 1997. Osveta však tieto súťaže a výstavy poriada už takmer 6O rokov.

Do krajskej súťaže sa prihlásilo 38 autorov s 87 dielami. Do okresnej súťaže Výtvarné spektrum sa prihlásilo 20 autorov so 73 dielami.  Aj keď počet je nižší v porovnaní s rokom minulým, úroveň je oveľa vyššia.

Odborná porota v zložení PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., predseda poroty, Mgr. Marta Kiss a Mgr. art.  Béla Ferdics vybrali pre výstavu 126 diel – obrazov, sôch, textilných prác a objektov od 58 autorov z celého kraja.  Posudzovali v kategóriách, ktoré zadalo NOC – Ba , tie sa líšia len vekom a to od 15 do 25 rokov a kategória nad 25 rokov – otvorená kategória. Tretia kategória zahŕňa špecifické výtvarné prejavy – insita, art brut a iné. Vzhľadom na aktuálnu situáciu nebolo možné zorganizovať slávnostné otvorenie a preto bola výstava sprístupnená 3. júna 2021 a podľa okolností plánujeme pripraviť finisáž – k záveru výstavy, kde bude nielen ocenenie víťazov, ale aj odborný seminár pre výtvarníkov.

V krajskej súťaži si ocenenie preberú Dominik Štrbo z Horných Orešian, Emma Smolková z Trnavy, Rozália Bokros z Gabčíkova, Monika Sabo z Cerovej, Rudolf Rypák z Piešťan, Miloslav Šimek z Kuklova, Kazimír Cséfalvay z Veľkých Úľan, Jaroslav Áč z Majcichova a   Jaroslav Salay z Holíča. Čestné uznania: Kamil Brečka zo Senice, Margita Knapová z Piešťan, Verner Scheibenreif z Hlohovca, József Ürge zo Šamorína a Ján Lukačovič z Chtelnice. Ako vidíte, pekný obraz celého kraja.

V okresnom kole súťaže sa na prvých priečkach umiestnili: Rebeka Nagy a Zsolt Fodor z Dunajskej Stredy. Tu si obzvlášť vážime, že v tejto najmladšej kategórii sa objavili nové  sľubné talenty. Svoje kvality po minulom roku nielen potvrdila, ale aj prevýšila Rozália Bokros z Gabčíkova, ktorá má nezameniteľný štýl v textilnej tvorbe. Potešila nás účasť pána Štefana Radicsa, niekoľkonásobného víťaza v súťaži, ktorý sa po malej pauze vrátil k maľbe.  Úspešným autorom je už roky pán Peter Végh v svojej nezameniteľnej grafickej tvorbe.  Tanya Kyianytsia žije v Dunajskej Strede, ale pochádza z Ukrajiny a fascinuje verejnosť s výtvarnými dielami vystrihovanými starobylou technikou z papiera. József Ürge zo Šamorína s plastikami je novou a sľubnou posilou a Čestné uznanie získal   Ladislav Sándor so zaujímavými asamblážami.

Súčasťou podujatia je aj exkluzívny dvojjazyčný katalóg s reprodukovanými víťaznými dielami a pre ocenených v okresnej i krajskej súťaži sú pripravené štýlové diplomy a hodnotné ceny z prostriedkov rozpočtu ŽOS.

Hlavným organizátorom podujatia je Žitnoostrovské osvetové stredisko, ktorého zriaďovateľom je TTSK, vedúcou podujatia je odborná metodička   pre oblasť výtvarníctva PhDr. Dagmar Madarásová. Vvhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Krajské kolo súťaže podporil Fond na podporu umenia.

Text: j. sve

Foto: Áron Derzsi

 

Obrázky