XIII. Podunajské písmená 2021 - zborník literárnych prác vlastnej tvorby detí a mládeže okresu Dunajská Streda

Podunajské písmená
01.07.2021

XIII. Podunajské písmená 2021 - zborník literárnych prác vlastnej tvorby detí a mládeže okresu Dunajská Streda

Príspevky s označením mena autora, resp. pseudonymu, vyučujúceho pedagóga, spätnej adresy školy a e-mailovej adresy posielajte Vy, alebo môžu posielať aj samotní žiaci či študenti na uvedenú adresu ŽOS mailom na adresu: zosds [at] zupa-tt.sk ()

 alebo sinova.erika [at] zupa-tt.sk ()

Termín uzávierky:  30. september 2021.

 

Z verejných zdrojov podporil: Fond na podporu umenia    

 

Dokumenty

Obrázky