VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023

Pozvánka - plagát
04.05.2023

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023

Výstava z prác XXVI. krajskej tvorivej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Štvrtok 11. mája 2023 o 17.00 hod.

Miesto: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Obrázky