Úspešné, radostné stretnutie

Kreatív klub, workshopy a tvorivé dielne
18.08.2023

Úspešné, radostné stretnutie

Ručne vyrábané mydlá a korálkovanie s osvetovým strediskom

 

Patriť do spoločenstva je skvelá vec. Tento nádherný pocit dobre poznajú aj deti žijúce na Kračanskej ceste v Dunajskej Strede, ktoré takmer každý deň počas školského roka, ale aj cez prázdniny navštevujú Komunitné centrum zriadené predovšetkým pre ich komunitu. Deti sa poznajú, priateľsky sa rozprávajú, vedia o neprítomných a o sebe. Za organizáciou úspešne fungujúcej detskej skupiny stoja pracovníci Komunitného centra, projektová manažérka, odborná garantka Mgr. Ildikó Virágová a Gellért Ravasz, ktorí od začiatku pracujú na zbližovaní mladých ľudí. Okrem sociálnych služieb prevádzkujú klub, organizujú športové a kultúrne podujatia. Ich spevácka skupina Deti nádeje má za sebou nielen vystúpenia na miestnych podujatiach, ale boli aj úspešnými účastníkmi XVII. Prehliadky rómskych talentov. 

Do Komunitného centra 17. augusta 2023 Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaď. TTSK ) pozvalo záujemcov na tvorivé dielne, kde účastníci ručne vyrábali mydlá a navliekali korálky. Šestnásť detí, ktoré v upršané popoludnie prišli do centra, malo o  úlohy očividný záujem a nadšenie. Hotové voňavé mydlá, náhrdelníky, náramky si s veľkou radosťou zobrali so sebou, aby ich ukázali rodičom a priateľom.

Milé deti! Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie, budeme pokračovať v začatých tvorivých dielňach, čoskoro sa opäť stretneme.

Naše tvorivé dielne čerstvými, chutnými výrobkami podporil Minit s.r.o. Ďakujeme pekne. Organizátorkou podujatia bola Mgr. Ingrid Láng, pracovníčka ŽOS.

Mgr. Ingrid Láng

Foto: J. Láng

 

Obrázky