Svetový deň vody 22. marca 2022

Svetový deň vody
23.03.2022

Svetový deň vody 22. marca 2022

Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody.

Na našom území sa nachádza desať chránených vodohospodárskych území.  Chránené vodohospodárske územia sú tie, na ktorých sa prirodzeným spôsobom tvoria zásoby vôd. Medzi najvýznamnejšie patrí Žitný ostrov.

Na Slovensku sa okrem toho nachádza 180 riek, 245 vodopádov, zhruba 200 jazier a jeden gejzír.

Na Slovensku vyviera nespočet minerálnych liečivých prameňov.

A?

... a nevážime si.

Alebo žeby áno ?

Nuž, niekde vyviera nafta a u nás voda.

Skúste sa napiť tej drahej nafty ...

 

Obrázky