Svetový deň vody - 22. marca

Svetový deň vody
22.03.2023

Svetový deň vody - 22. marca

Pár slov o vode .... žitnoostrovskej

Snáď všetci u nás vedia, že Žitný ostrov je najväčšou a vzácnou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe a širokého okolia. Pitná voda je čím ďalej tým viac väčším a nezaplatiteľným pokladom. My ju tu máme a veľmi si ju nevážime ... Zatiaľ.

V roku 1992 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov schválilo 22. marec za Svetový deň vody. Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/   už sedemnásty rok synergický cyklický program pod jednotným názvom STUDŇA EURÓPY – zachráň živú vodu! Za celé obdobie sme spolu so žiakmi, učiteľmi, študentmi, klientmi domovov sociálnej starostlivosti a ostatných občanov dokázali skutočne veľa...

Teraz Vám ponúkame trochu iné informácie o vzácnej tekutine, drahšej ako nafta, ako zlato, poklad, ktorý sa volá   v o d a.

  • Voda má pamäť! Už sa vedci na celom svete zaoberajú výskumom nevšedných, priam až „nevedeckých“ vlastností vody. Napríklad aj tomu, či voda má „pamäť“.

Najpresvedčivejšie dôkazy prináša japonský vedec Masaru Emoto, ktorý jasnými dôkazmi, demonštruje fakt, že voda, obyčajná voda v pohári, reaguje napríklad na vplyv zvukov. Dokázal, že rôzny druh hudby rôzne vplýva na tvorbu ľadových kryštálov. Harmonická hudba, ako napr. Bethoven či Mozart, spôsobila tvorbu prekrásnych, jemných symetrických obrazcov. Naopak hudba typu tvrdý hardrock či haevymetal štruktúru ľadového kryštálika zdeformovala až rozbila...

  • Vedci zistili, že na svete neexistujú dve rovnaké snehové vločky?
  • Pamäť vody, je aj jedným zo základných fenoménov homeopatie. Liečebný prípravok je toľkokrát riedený, že chemickou cestou sa už nedá dokázať prítomnosť liečivej látky, ale informácie v nej predsa len funguje ako liek?
  • Ruskí vedci potvrdili a dokonca aj doplnili dôkazy   japonského vedca Amasara Emotu, že voda reaguje na atmosféru, v ktorej sa nachádza. Voda v nádobe, ktorú vystavili láskyplným emóciám, slovám vďaky a modlitbám mala oveľa vyššie /vedecky merateľné/ vibrácie, ako voda v pohári, ku ktorej sa vyslali vulgarizmy a neúcta. A práve o tom sú aj liečivé vody z prameňov tzv. zázračných miest na svete, na ktorých sa zhromažďujú pútnici, ďakujú a modlia sa.

Skúste to doma! Skúste to v škole!

Pred tým ako si uhasíte smäd vodou, sústreďte sa chvíľočku a poďakujte jej.

Kto vie, možno pocítite, že má inú – lepšiu chuť.

 

jana svetlovská

 

Videá

Embedded thumbnail for Svetový deň vody - 22. marca
Embedded thumbnail for Svetový deň vody - 22. marca
Embedded thumbnail for Svetový deň vody - 22. marca
Embedded thumbnail for Svetový deň vody - 22. marca
Embedded thumbnail for Svetový deň vody - 22. marca