Stretnutie so spisovateľkou:

Podunajské písmená
01.07.2022

Stretnutie so spisovateľkou:

Požehnanie novej knižky XIII. Podunajské písmená

Do Galérie Žitnoostrovského múzea sme pozvali všetkých autorov nového zborníka literárnych prác žiakov, študentov a pedagógov nášho okresu. V prekrásnom prostredí expozície Žitnoostrovských pasteliek, medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predšk. veku sa uskutočnilo stretnutie so spisovateľkou, odborný seminár a následné „požehnanie“ novej knižky, zbierky literárnych prvotín našej mládeže. Hosťom podujatia bola spisovateľka, poetka, ale aj pedagogička Ing. Janka Biskupičová zo Šamorína.

Stretnutie sa uskutočnilo na svätého Jána, dňa 24. júna 2022 dopoludnia. Pripravený bol zborník pre autorov a školy, ale aj výstava kníh z vydavateľstva Pars artem, v rámci ktorej bola aj poézia pani Biskupičovej.

Literárny zborník bol venovaný pamiatke významnej osobnosti a jeho jubilea 100. výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava. A tak si pani spisovateľka pripravila pre nás veľké prekvapenie, predniesla Hviezdoslavovu, pre nás neznámu, báseň Z ponášiek na ľudové piesne.

Bol to veľmi dojímavý a nevšedný úvod stretnutia. V ďalšom programe nám pani Biskupičová priblížila svoje začiatky a skúsenosti z tvorby, a tiež pridala prednes svojich básní aj s komentárom, čo ju inšpirovalo k tvorbe, ako sa báseň rodila.

Po krátkej prestávke sme pokračovali rozborom tvorby mladých autorov. Spisovateľka vyzdvihla tvorivého ducha žiakov a študentov základných, stredných škôl a gymnázií okresu Dunajská Streda a poskytla im prospešné informácie pri ich ďalšej tvorivej činnosti.

Súčasťou stretnutia bolo aj „požehnanie na cestu“ novému zborníku, ktorý s prestávkami /nie vždy bol záujem, nie vždy boli peniaze.../ vydávame už od roku 2001. Pani Biskupičová so zelenou ratolesťou v ruke knižke zaželala dobrých čitateľov a bohatú inšpiráciu pre ďalších mladých ľudí k čítaniu, ale aj písaniu, aby sa táto hodnotná tradícia uchovala. Poďakovala autorom, za to že venujú čas a energiu tvorbe a zvlášť učiteľkám a učiteľom, ktorí aj v tejto veľmi náročnej dobe inšpirovali a viedli svojich žiakov. Každý autor, pedagóg a škola dostali zdarma knižku aj vďaka príspevku Fondu pre podporu umenia.

Vraj náhody nie sú, ale v kytičke boli uvité aj konáriky ľubovníka, ktorý vraj má vo Svätojánsku noc zázračnú energiu. A možno to aj tak bude, lebo uviesť do života zborník plný krásnych literárnych prvotín našej mládeže a dokonca aj jednej pani pedagogičky v roku 2022, po tom všetkom čo sme prežili, z á z r a k o m určite je.

A veľkým.

Sme zaň vďační.

Podujatia sa zúčastnilo takmer 30 účastníkov.

Podujatie z verejných zdrojov podporil, na základe projektu III. Kreatívne na osvete Fond na podporu umenia.

Ďakujeme firme Minit Slovakia, spol. s r.o. za občerstvenie.

Za možnosť stretnutia v Galérii múzea, za ochotu a ústretovú spoluprácu zvlášť ďakujeme Žitnoostrovskému múzeu, riaditeľovi Mgr. Ivanovi Nagyovi a kolektívu.

Metodičkou podujatia bola Mgr. Erika Sinová.

Text: Mgr. Erika Sinová + sve

Foto: jAs - žos

 

Obrázky