Radosť na pódiu i v publiku

Naša republika má narodeniny
11.02.2020

Radosť na pódiu i v publiku

Vo Veľkom Mederi:

Radosť na pódiu i v publiku

 

 

Každoročne sa žiaci, študenti i pedagógovia stretávajú vo Veľkom Mederi na slávnostnej akadémii pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky. Podujatie pod názvom Naša republika má narodeniny sa deje síce až koncom januára – z pochopiteľných príčin – prázdniny, písomky, konferencie, ale to nebráni tomu, aby sme spoločne vytvorili veľkolepú atmosféru. Je zaujímavá skutočnosť, že aj v súčasnej dobe internetu, mobilov a sociálnych sietí sa prihlási veľký počet účastníkov, ktorí sa venujú tvorivej umeleckej činnosti. Scenár podujatia pripomínajúci XXVII.  výročie vzniku SR priniesol v slovenskom i maďarskom jazyku množstvo zaujímavostí z oblasti fenomenálnych prírodných javov našej domoviny, ktoré sú zaradené v zoznamoch Svetového prírodného či kultúrneho dedičstva.

V úvode programu prítomných privítali riaditeľ MsKS Ladislav Gútay a riaditeľka ŽOS Jana Svetlovská. Nasledovalo poetické slovo - Tünde Sármányová a Éva Igar z Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi, ktoré nám básňou DETVAN pripomenuli 200. jubileum Andreja Sládkoviča. Prednes bol v slovenskom i maďarskom jazyku a pripravila ich Mgr. Helena Mészárosová. Blok umeleckého slova aj s hudobným sprievodom na klavíri a flaute, so spevom a hudbou na pódium priniesli žiaci a pedagógovia ZŠ J. Á. Komenského. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie už obľúbeného speváckeho súboru najmenších žiakov ÁMOSKO. Umenie slovenské a maďarské sa prelínalo počas celého programu a postupne gradovala aj nálada. Po krásnych slovenských ľudových piesňach v podaní Jázminky Pálovej a Jozefa Banyáka zo ZUŠ J. Janigu, /vedie ich hud. pedagogička A. Szabóová DiS. art./ nasledoval pútavý výkon známej Detskej speváckej skupiny Igricek, zo ZŠ s vjm.  B. Bartóka s vjm. a odzneli ľubozvučné maďarské ľudové piesne. Dirigentkou zboru je Mgr. Éva Varga. Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho programu aj v tomto roku boli bratia Martin a Viktor Illésovci, virtuózni klaviristi, ktorí zahrali dvojručne skladby Pabla de Sarasatea. Žiakov pripravila hudobná pedagogička ZUŠ J. Janigu M. Lohnerová Dis. art. Jedinečnú atmosféru slávnosti svojou hrou na citare sprevádzanou melodickým spevom prezentovala aj Detská citarová skupina IGRICEK zo ZŠ B. Bartóka s VJM. Za početnými, aj medzinárodnými úspechmi tejto ojedinelej skupiny stojí už spomínaná, oddaná, hudobná pedagogička Mgr. Éva Varga. Nasledovalo tanečné pásmo Špeciálnej spojenej školy s vjm. z Okoča, ktoré vždy divákov v hľadisku dojímajú svojou bezprostrednosťou. Venuje sa im oduševnená pani učiteľka Mgr. Ildikó Hrubá. Nasledovalo poetické slovo v maďarskom jazyku v podaní   Ujvári Doriny. Veselé finále programu priniesli talentovaní žiaci ZŠ B. Bartóka s vjm. Vystúpenie ich novovzniknutej hudobnej skupiny PREMIER po celý čas sprevádzal veľký aplauz publika.  S rockovým hudobným sprievodom pútavo priblížili známu tvorbu Józsefa Attilu. Skutočný zlatý klinec programu. Tvorivý, radostný a veselý, taký, ako to medzi mládežou má byť. Celým programom nás sprevádzali moderátorky v slovenskom a maďarskom jazyku Lilla Gálová a Enikő Lukács, študentky domácej Ob. akadémie.

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 30. I. 2020 pripravilo v spolupráci so školami Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ a MSKS Mateja Korvína.  Zúčastnili sa ho aj vzácni hostia - poslanec TTSK a riaditeľ ZŠ B. Bartóka s vjm. PaedDr. Marián Soóky, viceprimátorka mesta Mgr. Ildikó Laposová, Mgr. Mária Estergájošová, riaditeľka ZŠ J. A. Komenského, riaditeľ MsKS Ladislav Gútay a množstvo rodičov a starých rodičov účinkujúcich žiakov a študentov.

Podujatie režírovala odborná metodička ŽOS Bc. Eriky Sinovej.

jana svetlovská

Foto: Áron Derzsi - archív ŽOS

Obrázky