Prvé stretnutie žitnoostrovských rozsievačov písmen

Podunajské písmená
29.06.2022

Prvé stretnutie žitnoostrovských rozsievačov písmen

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) 2. júna 2022 slávnostne uviedlo do života novú knihu, prvý literárny zborník žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským okresu Dunajská Streda pod názvom Csallóközi betűvetők

( Žitnoostrovskí rozsievači písmen).

Prezentácia zbierky bola organizovaná v galérii Žitnoostrovského múzea. V úvode podujatia účastníkov pozdravila iniciátorka projektu, riaditeľka ŽOS Mgr. Jana Svetlovská. Z jej prejavu sme sa dozvedeli, že osveta sa roky snažilo získať podporu z rôznych zdrojov na uvádzanie diel mladých talentov, žiaľ, neúspešne. V dôsledku obmedzení spôsobených pandémiou viacero podujatí sa nepodarilo organizovať a takto ušetrená suma z rozpočtu osvety bola venovaná tomuto, už dávno vysnívanému projektu.  Takto vznikla prvá zbierka literárnych diel žiakov základných škôl s vyučovaním jazykom maďarským. Výzva bola rozoslaná ešte minulý rok. Pedagógovia, ktorí pripravovali žiakov z 9 základných škôl odovzdali 44 literárnych diel - básní, poviedok a rozprávok. Mladí rozsievači písmen vo svojich dielach zamerali na dve témy: láska k prírode  a život v karanténe „Uzavretí, ale predsa voľní“. Zostavovateľka zborníka  je  Mgr. Ildikó Ibolya, ktorá sa venovala aj  jazykovej spolupráci. Lektorom odborného seminára, akýmsi „krstným otcom“ knihy, bol predseda Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku Gyula Hodossy, novoocenený Čestný občan mesta Dunajská Streda, riaditeľ vydavateľstva Lilium Aurum, ktorý knihy „požehnal“ so zelenou vetvou lipy. Básnik ocenený Cenou Józsefa Attilu porozprával o svojej tvorbe v mladom veku a následne zhodnotil diela v zbierke.

„Medzi literárnymi dielami boli veľmi dobré, dokonca vynikajúce práce. Takéto výzvy preto sú dôležité, lebo ozajstná láska k literatúre začína sa tu. Keď títo mladí ľudia začnú písať, začnú hlbšie premýšľať a oveľa lepšie spoznávať samých seba. V skutočnosti je cieľom lepšie rozpoznať ich vnútorný potenciál. Boli medzi dielami také básne, pri ktorých bolo zjavné, že jeho autor nenapísal rýmovačku len pomocou nástrojov poézie. Za ním stála samotná myšlienka, cítiť talent. Takýchto talentovaných žiakov musíme  naďalej podporovať.“ - vyzdvihol Gyula Hodossy.

Aj keď to bolo prvé vydanie zborníka, mladých rozsievačov písmen chceli by sme mladých ľudí naďalej povzbudzivať k tvorbe, a veríme, že publikácia bude aj v budúcnosti úspešná.

Podujatie zorganizovala Mgr. Ingrid Láng metodička ŽOS.

Foto: žos- grafik

Obrázky