Opäť prevencia v školách…

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
24.05.2023

Opäť prevencia v školách…

  • Kriminalita mládeže *   Stop násiliu! *  Bezpečnosť na cestách
  •  Eko výchova – environmentálna kriminalita

 

V rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, preventistka mjr. Ing. Tünde Nagy v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/, s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou, dňa 3. mája 2023 prednášali a diskutovali so študentmi 3. a 5. ročníka (takmer 50 žiakov) Súkromnej hotelovej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy SD Jednota v Šamoríne Trestnej zodpovednosti mladistvých. Študenti boli oboznámení s trestnoprávnou zodpovednosťou,  s cieľom prevencie a formovania ich právneho vedomia.

Dňa 4. mája 2023 boli prednášok  a diskusie účastné tri triedy žiakov 5. ročníka (spolu takmer 50 žiakov) Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne. Ústrednou témou bola 5. téma celoštátneho projektu pre oblasť prevencie kriminality Detskej policajnej akadémie pod názvom - Stop násiliu!  Žiaci sa oboznámili s pojmami ako násilie, šikanovanie, vandalizmus, ako pomôcť kamarátovi, ak ho šikanujú či odkedy sú trestne zodpovední. Hlavne aj to, že šikanovanie je zakázané a   t r e s t é.

Školáci Cirkevnej spojenej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove sa dňa 10. mája 2023 s preventistkami rozprávali o Bezpečnosti na cestách.  Oboznámili sa s pravidlami cestnej premávky, naučili sa ako ochrániť zdravie a život. Prostredníctvom interaktívnej prednášky a prezentácie získali teoretické poznatky o pravidlách cestnej premávky, správania sa na ulici a možnosti ich uplatnenia v praktických aktivitách. Školenia sa zúčastnilo cez 30 žiakov I. ročníka školy. Obdržali náučný pracovný list a metodické tlačoviny v SK jazyku „Chránim sa!” a „Náš život sa zmenil”, ktoré v spolupráci s Okresným riaditeľstvom polície v Dunajskej Strede vytvorilo a vydalo z vlastného rozpočtu  Žitnoostrovské osvetové stredisko.

 

 V dňoch 11. a 12. mája 2023 bola ústrednou témou, pre žiakov 2. - 4. ročníka školy spomínanej školy (spolu takmer 70 žiakov), problematika „Eko-výchovya environmentálnej kriminality s cieľom vytvoriť návyky pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu a aj k jeho ochrane. Žiaci si v praktickej aktivite preverili získané vedomosti.

 

V závere každej z prednášok mali žiaci, študenti možnosť diskutovať o danej problematike a získať poznatky podložené skúsenosťami z praxe. V uvedených termínoch sa našich aktivít zúčastnilo 200 žiakov a študentov.

Vo vzdelávaní pokračujeme!

 

Text a foto: odborná metodička ŽOS Mgr. Erika Sinová

 

Obrázky