Netradičné, emotívne, ďakovné ..... aj také bolo Výtvarné spektrum 2024

Výtvarné spektrum
17.05.2024

Netradičné, emotívne, ďakovné ..... aj také bolo Výtvarné spektrum 2024

Keď zazneli v Žitnoostrovskom múzeu 9. mája 2024 tóny klavíra vďaka dvom mladým konzervatoristom, geniálnym klaviristom  Martinovi  a Viktorovi Illésovcom, dvojčatám z Veľkého Medera, zaiste nikto nepochyboval o tom, že dostali do vienka nadanie. Spontánne a zaslúžene tak vniesli do našich myšlienok pojem talent. Jednak hudobný, no keďže nás všade navôkol obklopovali artefakty, aj talent výtvarný. Ten bol leitmotívom celého štvrtkového popoludnia zameraného na vyhodnotenie krajského kola neprofesionálnej výtvarnej tvorby XXVII. Výtvarné spektrum. 

Virtuozita súrodencov, vkusná  koncepcia výstavy kunsthistoričky PhDr. Kornélie Nagyovej, príchod významných  hostí – župan TTSK Mgr. Jozef Viskupič, podpredseda TTSK Mgr. József Berényi, primátor mesta Dunajská Streda JUDr. Zoltán Hájos, zástupca primátora mesta Dunajská Streda Mgr. Attila Karaffa, predseda komisie MsZ pre školstvo a kultúru v Dunajskej Strede Ladislav Gútay –­ podčiarkol atmosféru očakávania čohosi veľkého. Po úvodných slovách moderátorky Mgr. Edity Tilajčíkovej  a príhovore župana sa rozliali emócie vari do každej prítomnej bytosti. Páni Jozef Viskupič, József Berényi a Zoltán Hájos  sa poďakovali nádhernou kyticou slov, aj živých kvetov Mgr. Jane Svetlovskej za jej dlhoročné pôsobenie vo funkcii riaditeľky Žitnoostrovského osvetového strediska.  Osvetárky celou dušou, nerozlišujúc pracovné dni a víkendy, mysliac na osvetu a Osvetu aj počas sviatkov, či dovoleniek. Profesionálna, motivujúca, usmerňujúca, precízna, kreatívna, odovzdaná svojej práci. Naše životné cesty nás vedú tam, kde sme potrební. Osud spriada okolnosti tak, aby sme svojou veľkosťou (každý z nás je v niečom veľký a výnimočný) prispeli ľuďom vôkol nás. Áno, ona prispela! Zužitkovala svoje dary naplno a s pokorou. Roky dôstojne napĺňala prácu osvetára a rovnako dôstojne teraz odchádza z funkcie riaditeľky. Ťažko bolo nájsť po slovách vďaky vhodné slová a ustáť emócie. Slávnostné popoludnie však muselo pokračovať ďalej.

Slova sa ujal člen odbornej poroty Mgr. art. Béla Ferdics, ktorý v slovenskom aj maďarskom jazyku zhodnotil úroveň tohtoročnej súťaže. Potom už nasledovala umelcami očakávaná časť programu – oceňovanie. Na návrh poroty pracujúcej pod vedením PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. (ďalším jej členom bol doc. Daniel Szalai, akad. maliar) bolo vystavených 120 diel od 73 autorov. Diplomy a ceny si prevzalo 29 výtvarníkov Trnavského kraja. Tí postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať na jeseň v Leviciach. Tento rok bola udelená aj mimoriadna Cena župana TTSK, ktorú pán J. Viskupič odovzdal talentovanému výtvarníkovi Renému Ráczovi. Ďalej to boli tri  Ceny riaditeľky ŽOS Adele Klimešovej (Trnava), Veronike Bahnovej (Smolenice) a Petrovi Pollákovi (Kopčany). Cena riaditeľa Žitnoostrovského múzea Štefanovi Mikovi (Hlohovec). Príjemnou bodkou za oficiálnym vyhodnotením a krásnym popoludním bolo opäť vystúpenie nadaných bratov Illésovcov

Tajomníčkou súťaže bola odborná metodička pre výtvarnú tvorbu PhDr. Dagmar Madarásová. Výstava bude sprístupnená do 30. mája 2024.

Krajské kolo súťaže finančne podporilo NOC v Bratislave, ktoré je aj odborným garantom a vyhlasovateľom celoštátnej súťaže .

Sponzorom podujatia bola firma MINIT, s. r. o. Ďakujeme!

Tak, takéto bol tohtoročné Výtvarné spektrum. Netradičné, emotívne, ďakovné.

Text:  PhDr. Dagmar Madarásová

Foto: Bc. Áron Derzsi

 

Obrázky