Nebojme sa veľkých stromov...

Stromy pre Žitný ostrov
14.05.2021

Nebojme sa veľkých stromov...

Nebojme sa veľkých stromov,

alebo

tie okrasné sú  fakt „na okrasu“

 

 

Vplyv estetiky , čiže krásy a jej nositeľov,  je nepochybne v našom živote,  nesmierne dôležitý a nezastupiteľný. Treba sa však  vážne zamyslieť nad prioritami,  kedy a  kde uprednostniť „okrasu“ života  a kedy život sám ...

 

V týchto dňoch je veľkou módou výrub stromov. Hlavne tých starších a veľkých. Košaté lipy, duby či  javory, ktoré nás hravo prežijú, pretože tu dokážu,  na rozdiel od ľudí, nezištne   slúžiť aj niekoľko dlhých storočí , sa  bez mihnutia oka vypiľujú, vyrúbu... Sú predsa „hrozbou“! Majú silné korene – ohrozujú mestské  chodníky a možno aj plynovod ... Majú veľké konáre, ktoré môžu padať na naše hlavy a   na jeseň z nich predsa  padajú listy!  Dokonca  veľa listov  a to je práca navyše...

Žiaľ, takýto je trend a to nielen v hlavnom meste republiky, o čom hojne píšu centrálne médiá, ale aj u nás na Žitnom ostrove. Zlatá záhrada, ARANY KERT, ako sa legendárne volá toto nevšedné miesto na Zemi, po tom,  ako tu „umravnili“ vodné  toky, prichádza aj o svoju prirodzenú zeleň. Pri rozvoji miest a obcí museli stromy ustupovať ľuďom. Pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo sa odlesnili stovky hektárov pôdy s prísľubom, že po dostavbe a spustení veľkej elektrárne sa  finančné zisky z elektriny prerozdelia aj do dotácii opätovného zazeleňovania postihnutej krajiny. Dunajských luhov. Chránenej vodohospodárskej oblasti strede Európy. Zatiaľ sa nič také nedeje, skôr  naopak. Ešte , že naši dedovia toľko sadili, máme čo rúbať....

A dnes?

Keď si neposadíte sami, nik vám nič neposadí. A keď  si vyrúbete sami , máte vyrúbané ... Nič sa nestane, na rozdiel od týraných detí, žien a zvierat, stromy – živé bytosti - chráni len slabá vyhláška a tá ako keby ani nebola.

Aspoň stručne si pripomeňme funkciu stromov, hlavne tých tradičných žitnoostrovských /sem nepatria rýchlorastúce topole kanadské či pawlónie /

  • Výroba kyslíka. Za hodinu „len“  1 m2  listovej plochy (čo je 400 listov duba , buka, alebo vyše 100  listov javora či lipy veľkolistej) vyrobí kyslík, ktoré umožní žiť človeku celé tri minúty...  Sto rokov starý buk s výškou 25 m a priemerom koruny  15 m vyprodukuje za hodinu 1,7 kg kyslíka, čo predstavuje   priemernú spotrebu 3 ľudí za jeden deň.
  • Atmosferický filter vzduchu. Stromy  produkujú látky  /fytoncídy/ , ktoré ničia  choroboplodné zárodky. Za hodinu 1 m 2  plochy listov  dokáže zachytiť, zneškodniť a znehybniť 8 – 20 mg škodlivých plynov a 60 mg prachu. Za jeden deň ozdraví necelých dvesto metrov kubických  vzduchu. V  meste bez vegetácie je v 1 m3 vzduchu 500 – 800 baktérií, v lese  či  v parkoch   je to len 40 – 60 baktérií!!!
  • UV  ochrana – prirodzene svojim tieňom nás chránia pred škodlivými účinkami slnečného žiarenia , ale aj rádioaktivity.
  • Zábrana erózie pôdy  - pevné a hlavne hlboké korene tradičných stromov Žitného ostrova spevňujú pôdu, ktorá sa pri návalových dažďoch nesplavuje preč z krajiny.
  • Zvlhčovače vzduchu – áno kupujeme si ich aj do bytov,  ale  tieto sú  z d a r m a !!! Stromy vsakujú dažďovú vodu do hĺbky. Vlásočnice  koreňov sú obklopené korálkami - kvapôčkami - tejto životodarnej tekutiny. V čase sucha sa vlhkosť vyparuje prostredníctvom listov do ovzdušia.
  • Dôležití ochladzovači klímy – tiež zdarma, vďaka listom, vlhkosti a tieňu.
  • Protihluková bariéra – prirodzene zachytávajú hluk z prostredia a šumom listov pôsobia relaxačne
  • Bezpečnosť pre biodiverzitu – určité druhy živočíchov prežívajú len a len v korunách stromov. Po drastických výruboch v posledných rokoch je už normálne vidieť dravé vtáky v mestách. Žiaľ.

Naše noviny nemajú dostatok priestoru na celú tému. Ide o to, že posadiť za 5Oročnú   košatú lipu malý okrasný stromček, je menej ako nič. Dôkazom čoho je aj naša fotografia, ktorá porovnáva veľkosť listov spomínaných stromov. Veľkosť koruny porovnávať radšej nebudeme. Zapamätajme si, že okrasné stromy sú naozaj na okrasu. A naše mestá a obce, ktoré ležia v žírnych poliach potrebujú niečo iné. Viete  už  čo?

 

jana svetlovská

 

Titulná fotka: pixabay

Fotky: Gyula Nagy

 

Obrázky