Logo festivalu SIKIFESZT

Iné aktivity
27.09.2018

Logo festivalu SIKIFESZT

Hlavný organizátor Občianske združenie SIKABONY a Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj/ v apríli tohto roku vyhlásili výtvarnú súťaž o LOGO FESTIVALU SIKIFESZT. Podstatou súťaže a hlavným cieľom loga, bolo usmerniť pozornosť na hudobný festival, ktorý sa stáva hlavnou súčasťou podujatia a jeho podstatou je zdôrazniť potrebu priestoru pre mladých domácich spevákov, skladateľov, tanečníkov a hudobníkov. Charakteristika výtvarnej súťaže: podporiť výtvarné talenty základných a stredných škôl na území mesta Dunajská Streda. Cieľom súťaže bolo vytvorenie dlhodobo využiteľného loga, ktoré by odrážalo charakter festivalu. V júni t.r. zasadla porota v zložení poroty: Mgr. Jana Svetlovská, JUDr. František Simon, predseda združenia a PhDr. Dagmar Madarásová, odborná metodička ŽOS. Zohľadňovali sa ukazovatele ako
 
•          Vysoká výpovedná hodnota.
 
•          Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť.
 
•          Dynamickosť, modernosť s dôrazom na hlavnú myšlienku festivalu.
 
Do uzávierky sa prihlásilo spolu 13 účastníkov zo ZŠ Gyulu Szabóa, s ZŠ Ármina Vambéryho s VJM, Dunajská Streda. Čo organizátorov aj prekvapilo, že súťaž neoslovila ďalšie školy mesta. Spolu bolo posúdených 41 návrhov. Absolútnou víťazkou sa stala autorka Emília Rózsa zo ZŠ Á. Vambéryho a vyhrala finančnú odmenu 100 eu. Ale ani ostatní nemuseli byť smutní, pretože každý účastník dostal poukážku na nákup kníh a štýlový diplom. Taktiež milá pozornosť čakala aj na panie učiteľky. Ocenenie prebiehalo priamo na festivale popoludní dňa 8. IX. 2018. Dúfame, že krásne logo prinesie tomuto festivalu, ktorý Občianske združenie SIKABONY organizuje na profesionálnej vysokej úrovni šťastie.