Kurz historického písma na osvete

Písma našich predkov – hlaholika
06.07.2021

Kurz historického písma na osvete

Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ už od roku 2013 pravidelne
ponúka netradičný „kurz“ – nácvik písania historického písma hlaholiky. Podujatie je venované
výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda, patrónov Európy, ktoré si pripomíname 6. júla. Vtedy sú
už deti na prázdninách, preto vždy posledný júnový týždeň pozývame záujemcov do nášho
KREATIV KLUBU v GALLERY NOVA. Odborné metodičky ŽOS Mgr. Ingrid Láng a Mgr.
Erika Sinová na začiatku kurzu v krátkej prednáške priblížia dobu za akých podmienok toto písmo
vznikalo.
Postupom času sa o podujatie zaujímali vo väčšom počte aj školy s maďarským vyučovacím
jazykom, čo nás veľmi teší. A práve preto sme ponuku obohatili a o runové písmo starých Maďarov –
rováš íráš /písmo na rováši/. Rováše síce nemáme ale všetci záujemci píšu husími brkami, ktoré si
namáčajú do čierneho tušu. Pred sebou majú pripravené predlohy a podľa toho si píšu napríklad svoje
meno, alebo aj celé vety. Vždy je veľký záujem a každý si vyskúša obe písma, lebo ich to zaujíma
a rozvíja to ich tvorivosť. Je nesmierne krásne vidieť skupinu detí, ako sa ticho sústredia, ako
pracujú.
Tento rok koncom júna, 25., 26., 28. na osvetu zavítali žiaci Cirkevnej ZŠ Sv. Jána a z oboch
Základných špeciálnych škôl Dunajskej Stredy. Prekvapilo ich, že nepoužívali klasické perá, ale
písali pravým husím brkom, dokonca aj krásnym perom orla. Počas kurzu v klubovni
Žitnoostrovského osvetového strediska zažili niečo nové, čo ich zaujalo.

Obrázky