Kroky, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu COVID-19

Aktuality
30.03.2020

Kroky, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu COVID-19

Postupujte podľa nasledujúcich krokov
 
Ak máte ochorenie COVID-19 alebo máte podozrenie, že ste nakazený vírusom, ktorý
spôsobuje COVID-19, postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste zabránili šíreniu
choroby na ľudí vo vašej domácnosti a vo vašom okolí.
 
-foto:pixabay-

Dokumenty