IV. ZAHRAJŽE MI, PÍŠŤALÔČKA

Pozvánka - plagát
20.11.2023

IV. ZAHRAJŽE MI, PÍŠŤALÔČKA

Trnavský samosprávny kraj

Žitnoostrovské osvetové stredisko

                                                                                    

Vás s úctou pozývajú

na cyklický interaktívny vzdelávací seminár

 

IV. ZAHRAJŽE MI, PÍŠŤALÔČKA

 

Odborný lektor:

folklorista a multiinštrumentalista Rastislav Šimkovič

 

21. november 2023 o 8.35 hod.  

 

Základná škola

Školský rad 416/27, Štvrtok na Ostrove

 

Obrázky