III. Umenie ukryté v nás

Kreatív klub, workshopy a tvorivé dielne
13.09.2023

III. Umenie ukryté v nás

III. Umenie ukryté v nás - expozícia a finisáž umeleckých prác seniorov

 

Foto: Bc. Áron Derzsi

Obrázky