III. Divadlo od A po Z

Divadlo a umelecké slovo
11.01.2024

III. Divadlo od A po Z

Žitnoostrovská  tvorivá dielňa v Gabčíkove

 

Žitnoostrovské osvetové stredisko počas minulého roka sa o.i. zameralo aj na opätovné zakladanie dramatických krúžkov v základných školách. V decembri sme  pripravili už poslednú – štvrtú tvorivú dielňu v rámci projektu IV. KREATÍVNE NA OSVETE, čiastočne podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. 

V utorok dňa 19. decembra 2023 sme navštívili ZŠ v Gabčíkove s  odbornými lektorkami doc. Mgr. art. Mgr. Barbora Krajč Zamiškovou, ArtD. herečkou, bábkoherečkou a scenáristkou a s   Mgr. art. Alexandrou  Štefkovou, odbornou metodičkou Národného osvetového centra pre divadelné umenie.

Účastníkmi, v poradí už štvrtej tohtoročnej tvorivej dielne pre žiakov a členov dramatického krúžku ako aj ich pedagógov boli žiaci štvrtého ročníka menovanej školy. Celkom sa pod vedením lektoriek interaktívne vzdelávalo takmer tridsať účastníkov. V úvode stretnutia sa žiaci školy v predvianočnej atmosfére predstavili milým vianočným kultúrnym programom plným radostného spevu, tanca, recitácie. Kolektív žiakov pracoval pod vedením zástupkyne školy RNDr. Daniely Vojtušovej. Lektorka  Barbora Krajč Zamišková podujatie uviedla spoznávaco-pohybovou aktivitou, prostredníctvom ktorej sa deti zoznámili s mnohými typmi jednotlivých bábok- masky, maňušky, marionety, manekýn bábky  a aj ich animáciou. Následne mali  možnosť vyskúšať si ich aj osobne, držať v ruke, manipulovať s ich telom, viesť bábku, či využiť pohyb bábky na komunikáciu.  Pokračovaním bola výroba a animácia bábky, spojená s výrobou prstových bábok, podľa vlastného výberu, na základe predvedeného  príbehu a hlavnej postavičky Analfabetky Negramotnej. Pokračovaním tvorivej dielne bola interaktívno-pohybová aktivita Tvorivej dramatiky – scénografickej tvorby s predstavením rôznych divadelných pojmov a pestrých divadelných techník.

Žiaci sa spojili v tvorivý tím a krátkou divadelnou animáciou, už  zhotovenými bábkami,  si s radosťou  zahrali malé divadielko. Celý čas sa niesol v mimoriadne veselej a tvorivej atmosfére. Deti sa zapájali veľmi aktívne a bolo vidieť, že takýto spôsob výučby „hrou“, ako povedal sám maestro J. Amos Komenský,  ich veľmi napĺňa.

Zámerom tohto podujatia  bolo  deti a pedagógov odborne usmerniť v divadelnej činnosti,  pripomenúť a rozvíjať divadelné tradície v existujúcich súboroch a podporiť obnovenie, založenie nových divadelných súborov. Osveta organizovala od roku 2001  Dunajskostredský  divadelný  festival s osobitným nasadením, keďže v školách so slovenským vyučovacím jazykom, ani na jednotlivých ZUŠ-kách, nie je  u nás zakorenená tradícia slovenského ochotníckeho divadla. Počas celého roka sa osvetári venujú aj vzdelávaniu v tomto smere, väčšinou vďaka úspešným projektom MK SR / v minulosti /  a FPU.

Žiaľ,  roky 2019 až 2021, spôsobili úplne inú drámu a to, že dramatické krúžky sa na slovenských školách rozpadli. Po takmer  vyše dvadsiatich rokoch ideme od znovu...

Aktivita, na základe projektu ŽOS, bola tento rok realizovaná s finančnou podporou z verejných zdrojov - Fondu na podporu umenia, ale posledné dve s príspevkom z rozpočtu ŽOS.

 Metodičkou podujatia bola Mgr. Erika Sinová.

 

Text: Mgr. Erika Sinová

Foto: Bc. Áron Derzsi

 

Obrázky