III. Divadlo od A po Z

Pozvánka - plagát
25.05.2023

III. Divadlo od A po Z

Tvorivá dielňa pre žiakov

a členov dramatického krúžku

ako aj ich pedagógov v rámci projektu

IV. Kreatívne na osvete

19. júna 2023 o 9.00 hodine

Základná umelecká škola na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede

Obrázky