II. Divadlo od A po Z

Divadlo a umelecké slovo
25.10.2022

II. Divadlo od A po Z

Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa
/ideme od znovu ..?/ 
Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) zrealizovalo znova ďalšiu z aktivít projektu III. Kreatívne na osvete, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Dňa 13. októbra 2022 bola hostiteľkou podujatia Mgr. Zuzana Poláková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou vo Vydranoch. Metodicky tvorivú dielňu viedla metodička ŽOS Mgr. Erika Sinová. Odbornou lektorkou bola Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., metodička Národného osvetového centra pre divadelné umenie. 
Účastníkmi podujatia boli talentované deti - žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka školy, ktorí pracujú v dramatickom krúžku pod vedením šikovnej a cieľavedomej pani riaditeľky. Pani Poláková totiž takmer dve desaťročia úspešne viedla Detský divadelný súbor Severka v ZŠ J.A. Komenského vo Veľkom Mederi. Účastníčkou podujatia bola aj školská vychovávateľka Bc. Etela Czuczová. Interaktívny vzdelávací workshop členov detských a mládežníckych divadelných súborov sa niesol pod názvom II. Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa. Programom detskej divadelnej tvorivej dielne bol úvod do tvorivej dramatiky, jej metódy, formy a princípy. V úvode privítala lektorku a metodičku ŽOS pani riaditeľka školy. Kolektív triedy sa za aktívnej účasti pani učiteľky prezentoval krátkymi poetickými ukážkami. Pokračovaním bola spoznávacia pohybová aktivita a interaktívna činnosť, zameraná na pozornosť žiakov, ktorá medzi deťmi získala veľký záujem. Boli to mnohé komunikačné hry, možnosť prejavu, slovného i bez slov, práca s mimikou a pod. Deti sa dali veľmi ľahko vtiahnuť do tohto hravého učenia a takto spoznávali svoje, možno aj netušené, talenty.  Tvorivo a aktívne sa zapájali a vytvorili produktívny tím. Zámerom bolo odborne usmerniť dramatickú činnosť, rozvíjať divadelné tradície v existujúcich súboroch a podporiť obnovenie, založenie nových súborov. Už pred dvadsiatimi rokmi Osveta v D. Strede inšpirovala a motivovala mnohými obdobnými podujatiami školy v oblasti dramatickej činnosti. Bola to dlhá a krásna tradícia.  Viac ako 15 ročníkov sme mohli organizovať veľkolepý okresný Detský divadelný festival a jednotlivé formácie nás zastupovali na krajských, ba dokonca i celoštátnych súťažiach. Žiaľ, výmena generácií v školách a hlavne ostatné dva roky uzáver a učenia cez internet si vybrali krutú daň v oblasti slovenského divadelníctva v našom okrese. Dnes nemáme funkčné divadielko medzi žiakmi či študentami v okrese.
 Ale nezúfame, pretože opäť ožívajú dramatické krúžky, z ktorých dúfame, budú čoskoro aktívne divadielka. Jednou z podporujúcich aktivít Žitnoostrovského osvetového strediska sú aj takéto tvorivé dielne. Pre všetkých zúčastnených to bol skutočne nezabudnuteľný zážitok. Veríme, že sme vedenie, pedagógov a aj účastníkov, nielen zapojenej školy, inšpirovali k ich divadelnej tvorbe a prezentácii. 
Aktivita, na základe projektu ŽOS, bola zrealizovaná s finančnou podporou z verejných zdrojov - Fondu na podporu umenia. 
Text: Mgr. E. Sinová + sve
Foto: Erika Sinová

Obrázky