II. AMOSKO KLOPE NA VAŠE DVERE

Amosko klope na Vaše dvere
27.05.2024

II. AMOSKO KLOPE NA VAŠE DVERE

Amosko opäť zaklopal. Na dvere dvoch základných škôl v našom okrese. A bolo veselo i radostne. AMOSKO je spevácky zbor pri ZŠ J. Amosa Komenského vo Veľkom Mederi, ktorý založila v školskom roku 2013/2014. a opäť vedie pani učiteľka PaedDr. Silvia Szeles Pongrácz, PhD.
Čiže už sa blíži k veľkému jubileu 10 rokov trvania a my na Osvete máme veľkú radosť, že celý čas sme s nimi a oni s nami. Spevákov v zbore tvorí výber žiakov z 1. a 2. stupňa školy. Zbor pripravuje program na rôzne školské podujatia ako je deň matiek, zapaľovanie adventnej sviečky, Deň otcov, Deň otcov, Dni Jána Amosa Komenského a pod. Spievajú prevažne slovenské ľudové a detské populárne piesne. Už trikrát získali na krajskej súťaži Mládež spieva, organizovanej Žitnoostrovským osvetovým strediskom ocenenie.
Dňa 23. V. 2024 sme pokračovali druhým ročníkom podujatia prezentácie tohto zboru formou výchovného koncertu v školách ZŠ Smetanov háj v D. Strede a v ŽS v Kvetoslavove. Predstavili sa kyticou slovenských ľudových piesní v hudobnom doprovode Mgr. Milady Kasár-Egreckej. Zboru svojou spoluúčasťou vypomáha aj sociálna pedagogička školy, Mgr. Denisa Ábrahámová.
Ďakujeme pani riaditeľke a pánovi riaditeľovi týchto škôl menovite RNDr. Helena Fodorová a Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD., za krásnu spoluprácu. A zvlášť ďakujeme za spoluprácu pani riaditeľke ZŠ J. A. Komenského vo V. Mederi PaedDr. Amálii Tóthovej. Osobitný obdiv a vďaka patrí PaedDr. Silvia Szeles Pongrácz, ktorá založila a opäť vedie spevácky zbor, jediný slovenský v okrese, skupinu malých detí v dnešnej náročnej dobe dokáže motivovať k spevu slovenských ľudových piesní. ĎAKUJEME!
Spolu sa koncertu zúčastnilo 250 účastníkov. Veríme, že medzi deťmi aj pedagógmi vznikli nové priateľstvá, nové kolegiálne vzťahy a prehĺbila sa naša vynikajúca spolupráca.
Záverom treba uviesť, že žiadosť o podporu tohto podujatia na Fonde pre podporu umenia bola, ako aj všetky ostatné zamietnutá !!!
Výchovno vzdelávací koncert metodicky viedla metodička ŽOS PhDr. Erika Sinová.
Text: Erika Sinová
Foto: Vincent Palfy, Erika Sinová

Obrázky