Expozícia z XXIII. ročníka ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY je už v Győri !!!

Žitnoostrovské pastelky
14.09.2022

Expozícia z XXIII. ročníka ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY je už v Győri !!!

Dňa 13. IX. sme v Kultúrnom dome Józsefa Attilu v Győri otvorili prvú z putovných výstav z detskej medzinárodnej výtvarnej súťaže .

Ďakujeme za krásnu spoluprácu kolektívu pod vedením

Andrása Benyika a Emmy Varga

Pútavým kultúrnym programom prispela

hudobníčka a herečka Bea F. Sipos.

Slávnostný príhovor mala Gitka Kovačoková, členka medzinárodnej poroty.

Výstavu otvoril poslanec MsÚ Győr Róbert Borsi

 

Obrázky