Deň Dunaja na Osvete

Medzinárodný deň Dunaja
12.07.2022

Deň Dunaja na Osvete

Voda sa prelína našimi životmi, bez nej niet života

 

V Žitnoostrovskom osvetovom stredisku v Dunajskej Strede (zriaďovateľ TTSK) každoročne oslavujeme Medzinárodný deň Dunaja. Tento rok na v poradí už XIII. stretnutie boli pozvaní žiaci Základnej školy Smetanov háj v Dunajskej Strede. Táto škola je už od začiatku vzorným účastníkom nášho projektu STUDŇA EURÓPY - Zachráň živú vodu!. Tento environmentálny projekt tento rok sme vyhlásili už XVI- ty krát.

Metodička ŽOS Mgr. Erika Sinová v krátkej prezentácii zdôraznila, že Medzinárodný deň Dunaja, ktorý pripadá na 29. júna na našom kontinente oslavujú na mnohých miestach. Druhú najväčšiu rieku v Európe, ktorá pramení v Čiernom lese a vlieva sa do Čierneho mora oslavujeme na výročie podpísania Dohovoru o ochrane Dunaja (29. júna 1994). Dunaj spája približne 81 miliónov kultúrne, jazykovo a historicky rôznorodých ľudí, keďže rieka preteká cez 10 krajín, ale voda priteká z ďalších 9 krajín, takto spája 19 štátov. Po prednáške p. Sinová s deťmi vytvorila vodné živočíchy – rybky, žabky, ktoré si deti s radosťou odniesli domov. V ďalšej časti stretnutia v našom filmovom klube s metodičkou Mgr. Ingrid Láng si deti pozreli krátke filmy. Krátke filmy o perle Európy, o Dunaji, a Vodnom diele v Gabčíkove nakrútil náš kolega Bc. Áron Derzsi.

Dunaj pre nás žitnoostrovčanov je veľkým darom. Táto rieka náš domov nielen len obklopuje, ale poskytuje nám aj cennú a vzácnu pitnú vodu, pestrofarebnú prírodu, úžasné výhľady, ale aj energiu, plavebnú dráhu, nespočetné príležitosť výletov a športových možností. Naše deti musíme naučiť, že si musíme tento dar ctiť, pretože voda sa prelína našimi životmi a bez nej niet života.

 

 

Obrázky