CINEAMA s veľkým úspechom !

Cineama
19.04.2022

CINEAMA s veľkým úspechom !

To nebol prvoaprílový žart. Totiž 1. apríla 2022 sa konala okresná súťaž neprofesionálnych filmárov – tvorcov videí -  CINEAMA 2022 v Dunajskej Strede.

Stretnutie sa uskutočnilo v klubovni Žitnoostrovského osvetového strediska.

Bc. Áron Derzsi, tajomník súťaže  a odborný metodik ŽOS a Mgr.art. Stanislav Králik v úvode pozdravili účastníkov ako aj súťažiacich. Nasledovalo  premietanie prihlásených a víťazných videofilmov. Následne bol hlavný bod programu – odovzdávanie diplomov a cien. Ako inak, aj teraz mohli súťažiaci získať veľmi pekné diplomy a sošku, ktorá nápadne pripomína  „Oskara“ a vzbudila neobvyklú radosť.

Po krátkej prestávke nasledoval odborný seminár, o ktorý je u vás veľký záujem. Mgr. art. Stanislav Králik, predseda poroty, profesionálny filmár, ktorý spolupracuje aj pre celoštátne televízie sa veľmi podrobne venoval každému filmu a každému autorovi. Spoločne  analyzovali rôzne filmové scény a poukázali na určité nedostatky, ktorým je potrebné v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť. Týchto chýb samozrejme nebolo veľa, pretože naši filmári sa od opätovného spustenia pretekov výrazne zlepšili.

Do krajského kola súťaže v Trnave, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum postúpili vo svojich kategóriách filmy Dunajská Streda Trailer – Gergely Nagy, Feels Like Sleepwalking – Dávid Csiba a POWER – Karol Bodó.  Sme radi, že medzi našich vytrvalých filmárov môžeme každoročne vítať Gergelya Nagya, Dávida Csibu, Zoltána Gerőa a Karola Bodóa, ktorý minulý rok získal 2 miesto na celoštátnej súťaži CINEAMA 2021.

Prajeme im veľa úspechov v tvorbe,  dobré nápady, kreativity a bohaté  možnosti  točiť nové, zaujímavé filmy a potom si ich spoločne v KINEOSVETA  prezerať. A dúfame, že sa nám podarí zorganizovať aj premietanie pre širšiu verejnosť.

V budúcich ročníkoch sa tešíme na nových tvorcov, lebo ako sledujeme interent máme ich tu v okrese oveľa viac !

 

Vedúci podujatia je odborný metodik ŽOS Bc. Áron Derzsi.

 

Foto: žos-grafik

Videá

Embedded thumbnail for CINEAMA s veľkým úspechom !
Embedded thumbnail for CINEAMA s veľkým úspechom !
Embedded thumbnail for CINEAMA s veľkým úspechom !
Embedded thumbnail for CINEAMA s veľkým úspechom !

Obrázky