CINEAMA 2023

Propozície - prihlášky
20.12.2022

CINEAMA 2023

Regionálna súťaž a prehliadka

amatérskej filmovej tvorby

Žitnoostrovské osvetové stredisko so sídlom v Dunajskej Strede,

ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj,

vyhlasuje regionálnu súťaž amatérskej filmovej tvorby

CINEAMA 2023.

Uzávierka súťaže je: 06. 03. 2023

 

Dokumenty

Obrázky