Rólunk

Rólunk

A Csallóközi Népművelési Központ a népművelési központokra vonatkozó törvénynek megfelelően egy jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek alapítója a Nagyszombati önkormányzati kerület. A Csallóközi Népművelési Központ feladata az, hogy a Szlovák Köztársaság állampolgárai (főként a csallóköziek) részére rendezvényeket biztosításon a kultúra és a kulturális élet minden területén. 1960-ban alakult meg. 

A Csallóközi Népművelési Központ módszertani segítséget és szakmai tanácsadást nyújt, projekteket kidolgozásával és azok benyújtásával foglalkozik.Tevékenységeit szinte minden korcsoportra kiterjeszti, az óvodásoktól a nyugdíjkorúakig, foglalkozik a harmadik szektorral is. Tevékenységei az ifjúság és a felnőttoktatás területén is megnyilvánulnak.

Kedvező feltételeket teremt a helyi kultúra fejlődéséhez, a hagyományőrzéshez és az amatőr művészi tevékenységekhez. A Csallóközi Népművelési Központ kulturális és oktatási rendezvényeket, előadásokat, versenyeket, szemináriumokat és kiállításokat szervez, mindezt többnyire kétnyelvűen. Szinte minden művészeti tevékenységgel foglalkozik, úgymint a színház, zene, folklór, vers- és prózamondás, ének, képzőművészet, fotózás, film.

Járásunk kulturális rendezvényeiről információs szolgáltatást nyújt, amint azt az évente megjelenő kétnyelvű Osvetár - Népművelő című kiadvány is bizonyít.

 

           Tevékenységi területeink:

  • amatőr művészeti tevékenységek
  • oktatási és nevelési tevékenységek
  • nemzeti tudatosságra való nevelés
  • helyi kultúra - együttműködés az önkormányzatokkal
  • környezeti nevelés
  • a proszociális viselkedés oktatása
  • kisebbségekkel való együttműködés
  • határokon átnyúló együttműködés
  • kiállítási tevékenység

Képek