Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality