Zviditeľňovanie neviditeľného

Výtvarné spektrum
06.06.2019

Zviditeľňovanie neviditeľného

V rámci Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočnil už XXII.  ročník postupovej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov.  Je  to postupová súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum. Je určená pre neprofesionálnych výtvarníkov vo vekových kategóriách od  15  roka života. Vyhlásenie výsledkov a vernisáž sa uskutočnili  dňa 16.V. 2019  v galérii  Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.  Treba ešte uviesť, že oblasť výtvarníctva má v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku a v rámci bývalého Západoslovenského kraja oveľa dlhšiu tradíciu – takmer päťdesiatročnú! Za ten čas osveta podporila mnohých nádejných umelcov a nejeden z nich sa stal akademickým sochárom, maliarom či architektom.

Do súťaže sa tento rok prihlásilo  sa prihlásilo:  39  autorov so 104 prácami.  V rámci výstavy  spolu s okresnou súťažou je vystavených 51 autorov /spolu s okresnou súťažou / a 99  vystavených výtvarných diel. Z toho porota pre ocenenie v jednotlivých kategóriách vybrala  7 hlavných ocenení , 9 Čestných uznaní a jednu cenu Žitnoostrovského osvetového strediska. V okresnej súťaži dvoch  víťazov a dve Čestné uznania. Program začal hudobným vstupom   hudobnej formácie ZUŠ z Dunajskej Stredy  hudobnej pedagogičky Mgr. Zuzany Bazsó Horváthovej a jej žiačok Sáry Tóth a Dóry Kosztra.  Pôsobivé vystúpenie žiačok a ich učiteľky   povznieslo slávnostnú atmosféru. Odborná porota pracovala pod vedením PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. , umeleckého  historika s členmi Mgr. art. Bélom Ferdicsom a   PhDr. Kornéliou Nagyovou – kunsthistoričkou, ktorá bola aj komisárkou výstavy. Na vernisáž cestovali výtvarníci a ich priatelia z celého kraja – od Senice, cez Trnavu, Hlohovec, Piešťany, Galantu či Šamorín. Za   úrad Trnavského samosprávneho  kraja sa zúčastnila zástupkyňa Odboru kultúry Mgr. Silvia Mruškovičová. Privítali sme aj viceprimátora mesta Dunajská Streda Attilu Karaffa a metodičku Národného osvetového centra Mgr. Danielu Klimantovú, ako aj nového riaditeľa Žitnoostrovského múzea Mgr. Ivána Nagya. V príhovore okrem iného predseda poroty Bohumír Bachratý uviedol: „ V expozícii sú obsiahnuté mnohé smery a štýly, náročné umenie „zviditeľňovanie neviditeľného“. Kvalitná štylizácia, zvládnutá kompozícia, sugestívny dekorativizmus. Sú tu aj ornamenty a ich symbolika. V krajinárskych a figurálnych motívoch blízke a dôverne známe témy prostredia, krajiny i mesta, ale aj rodiny. K tomu aj témy exotické – Afrika, ale aj filozofické „univerzum a vesmír“ . Samotný katalóg tiež prezentuje polarity, rozpätie i protiklady.“ Medzi účastníkmi sú tí verní, dlhoročne aktívni a vždy aj nováčikovia, čo je pre súťaž dobrým znamením. Prinášajú nové prúdy a tak sa súťaž i samotná expozícia neustále vyvíjajú.  Ľubomir Miča, Milan Čech, Jozef Pavlík , Gavar Ségár, Jaroslav Áč či Végh Peter. Práve jeho obraz s názvom Zamilovaní sa stala logom tohto ročníka. Bola uverejnená na pozvánke, plagáte, diplome a titulnej strane katalógu. Z objavov tohto roka to je Erika Boros, Monika Sabo, Zoltán Nagy alebo Margita Kollerová s jej veľmi netradičnou témou dedinskej zabíjačky.

V rámci súťaže  vydal hlavný organizátor Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/  aj  celofarebný katalóg s dvojjazyčným  uvedením textov – slovensky a maďarsky.  Diplomy, ktoré boli udelené víťazom, boli originálne,  vydané len na túto príležitosť. ŽOS pripravilo aj hodnotné dary, ktoré výtvarníci určite s radosťou využijú. V rámci slávnostného otvorenia výstavy bol aj odborný seminár, kt. viedol   predseda poroty B. Bachratý a v maďarskom jazyku B. Ferdics.   

Podujatie z verejných zdrojov  podporil  Fond na podporu umenia.

Výstava potrvá do  7. VI. 2019. 

Tajomníčkou podujatie  je  metodička ŽOS PhDr. Dagmar Madarásová..

 

-hlavný obrázok-Peter Végh Zaľúbenci, Ĺubomír Miča Abstraktný obraz 184-2

-titulný obrázok-Jaroslav Áč: Dievča v modrom

 

-Fotky J Sve-

 

Obrázky

Catalogs