Žitnoostrovskí rozsievači písmen - literárny zborník žiakov vyšších ročníkov

Zborníky
07.04.2022

Žitnoostrovskí rozsievači písmen - literárny zborník žiakov vyšších ročníkov

Začiatkom novembra 2021 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede (ktorého zriaďovateľom je TTSK) vyhlásilo výzvu pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským pôsobiacim v okrese Dunajská Streda. Medzi žiakmi z vyšších ročníkov hľadáme mladých talentovaných spisovateľov a básnikov, aby sme ich diela pozbierali a v histórii nášho osvetového strediska vydali prvú literárnu zbierku v maďarskom jazyku pod názvom   Csallóközi betűvetők - Žitnoostrovskí rozsievači písmen.

Na našu výzvu sa ozvali z nasledujúcich škôl: ZŠ Mateja Corvína s VJM, Šamorín, ZŠ Bélu Bartóka s VJM, Veľký Meder, ZŠ Mateja Korvína s VJM, Dolný Štál, Reformovaná ZŠ s VJM, Dolný Štál, ZŠ Zsigmonda Móricza s VJM, Orechová Potôň, ZŠ Jánosa Arany s VJM, Okoč, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Dunajská Streda, ZŠ Mateja Korvína s VJM, Dolný Štál, ZŠ Attila Józsefa s VJM, Trhová Hradská, ZŠ Lászlóa Batthyányho – Strattmanna s VJM Horný Bar. Z hore uvedených deviatich inštitúcií pedagógovia, ktorí pripravovali žiakov zaslali 44 diel. Básne, novely, rozprávky... Témy literárnych diel mladých autorov boli zadané a týkali sa tematiky: Láska k prírode, Zavretí, ale predsa voľní - život v karanténe kvôli pandémii (Covid-19) a voľná téma.

Diela literárneho zborníka lektorovala a zborník zostavila Mgr. Ildikó Ibolya. Tento rok sa nám podarilo zverejniť prácu 44 mladých nádejných spisovateľov, básnikov. Dúfame, že v budúcnosti do nášho projektu sa zapojí čoraz viac účastníkov.

Projekt bol hradený z rozpočtu ŽOS. Vedúcou podujatia bola Mgr. Ingrid Láng. 

 

Dokumenty