Žitnoostrovské pastelky 2023 sa vydali na púť: V Győri – ako doma

Žitnoostrovské pastelky
18.09.2023

Žitnoostrovské pastelky 2023 sa vydali na púť: V Győri – ako doma

Už dvadsiaty štvrtý ročník súťaže si tento rok píšu svetoznáme Žitnoostrovské pastelky, ktoré sa po veľkej premiére v júni t.r. v galérii Žitnoostrovského múzea a v GALLERY NOVA na Osvete, vydala už v lete „na cesty“. Prvá výstava, výber hlavne z okresných účastníkov a výhercov, bola v lete inštalovaná v obchodnom dome MAX v Dunajskej Strede. Veľký záujem však o Pastelky majú aj v susednom Győri, kde sa tradične stretávame s ochotou a priateľským prijatím už vyše dvadsať rokov.

Tento rok sú plánované výstavy až na troch miestach. A to prvé bolo 11. septembra 2023 v Kultúrnom dome Józsefa Attilu, ktoré privítalo v tento deň množstvo detí, pedagógov a rodičov. Je to pre organizátorov dobrý pocit. Navyše keď veľký priateľ Pasteliek a našej Osvety, poslanec Mestského zastupiteľstva Győr pán Tibor Diligens, ktorý nevynechá Pastelkovú slávu u nás v Dunajskej Strede, uviedol svoj príhovor slovami : „My sme už veľmi čakali Pastelky. Každý rok sa tešíme na výstavu, na radosť, ktorá plynie z týchto úžasných obrázkov. A teší ma, že aj naše deti z Győru majú veľký priestor v tejto mimoriadne krásnej a hodnotnej súťaži, ktorá široko ďaleko nemá obdobu. “ Pozdravným príhovorom slávnosť otvorila Gitka Kováčiková, výtvarná pedagogička v predškolskej výchove a členka medzinárodnej poroty Žitnoostrovských pasteliek. Súčasťou programu boli aj metodické hry k výtvarnej výchove, ktoré pani Kováčiková s deťmi a pedagogičkami MŠ v publiku predviedla po ukončení oficiálneho programu, ktorý aj vďaka nezbedným deťom ani oficiálny nebol ))...  Bolo to veru radosti a veselia. Deti boli nesmierne prirodzené, aktívne sa zapájali a diskutovali s nami už ako školáci.

Osobitne treba vyzdvihnúť aj program legendárnej formácie HANGRAFORGÓ.  Zvlášť neskôr uvedieme aj kontakt pre naše obce či školy s vjm., pretože ich program je zázračný.

ĎAKUJEME !!!

Nasledovala prehliadka výstavy, ktorá je vždy plná zážitkov. Je zaujímavé sledovať reakcie detí na vystavené obrázky. Veľakrát si všimnú niečo, čo my dospelí prehliadame a tak sa prizeráme a učíme od maličkých

V ďalšej časti programu bola milá recepcia a následne aj pracovné stretnutie spoluorganizátorov s cieľom výmeny informácii. Hovorili sme aj o ďalšej cezhraničnej spolupráci, ako aj o príprave jubilejného XXV. ročníka súťaže v roku 2024. Úprimne ďakujeme za krásne prijatie - ako doma - . Za dlhoročnú spoluprácu, ktorá sa neustále vyvíja. V dnešnom svete je to až dojímavé a veľmi ďakujeme vedúcim pracovníkom Kultúrneho strediska Andrásovi Benyikovi, Emme Varga a všetkým kolegom, ktorí sa na výstave podieľajú. Súčasťou  tejto cesty bola aj návšteva jednej z popredných materských škôlok v centre Győru, kde sa nedávno riaditeľkou stala naša priateľka, členka medzinárodnej poroty Žitnoostrovských pasteliek a dlhé roky spoluorganizátorka pastelkových  výstav v tomto meste MÓNIKA VÁRSZEGI. Zablahoželali sme je k novému profesionálnemu postu, dosiaľ bola hlavnou metodičkou pre všetky MŠ v tomto meste na MsÚ. Prehliadka areálu zariadenia nás veru ohromila, bola a je to nádhera a venujeme tomu zvlášť príspevok.

Ďakujeme za túto príležitosť.

Vedúcou metodičkou podujatia je PhDr. Dagmar Madarásová. Podujatie spoluorganizovali jednotlivé organizácie v Győri menované v texte, Mestský úrad v Győri s TTSK - Žitnoostrovským osvetovým strediskom.

jana svetlovská

Foto: Bc. Áron Derzsi

 

Obrázky