Žiaci sa školili… Bezpečne na internete

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
10.05.2022

Žiaci sa školili… Bezpečne na internete

Online bezpečnosť detí na internete je v súčasnej dobe čoraz viac aktuálnym a opodstatneným celospoločenským problémom.

V rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede, menovite preventistka kpt. Bc. Iveta Végh v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /zriaďovateľ TTSK/ s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou, dňa 5. mája 2022 prednášali a diskutovali so študentmi 4. ročníka Základnej školy v Lehniciach na tému „Bezpečne na internete".

Preventistka si pre žiakov pripravila pútavú prednášku na túto tému. Nakoľko deti dôverujú, radi objavujú nepoznané a často nepoznajú hranice je potrebné ich upozoniť na to, že nie všetko je pravda, čo je na internete. Účastníci sa dozvedeli ako ochrániť svoje osobné údaje, aký by mal byť bezpečný internet, bez nenávistných prejavov, šikanovania a kyberšikanovania, ktoré je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete.

Školiteľka veku primeraným spôsobom účastníkom, v diskusii so žiakmi, ozrejmila možné riziká spojené s používaním internetu, upozornila na dôležitosť preveriť si informácie z viacerých strán, na možnú závislosť využívania on-line technológií. Prostredníctvom preventívnych filmov projektu „Ovce”, animovaného preventívneho rozprávkového seriálu, nastavila účastníkom zrkadlo ich nevhodného správania.

            Spolu sa zaškolilo takmer 40 žiakov. Účastníci obržali metodické „Chránim sa”, „Náš život sa zmenil” a „Zamotaný v sieti“, ktoré v spolupráci s Okresným riaditeľstvom polície v Dunajskej Strede vypracovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko.

 

Mgr. Erika Sinová

 

Obrázky