Žiaci sa školili...

Vzdelávanie, prevencia drogovej závislosti a kriminality
06.10.2022

Žiaci sa školili...

Bezpečnosť na železničných priecestiach

 

Každoročne dochádza na cestách a železničných priecestiach k množstvu dopravných nehôd s ťažkými následkami. Množstvo železničných priecestí nie je zabezpečených, chýbajú  dôležité bezpečnostné zariadenia, medzi ktoré patria svetelná signalizácia či závory. Brzdná dráha vlaku je pri rýchlosti 160 km/h takmer 2 kilometre. Rýchlik pri rýchlosti  120 km/h prejde 100 m za 3 sekundy.

Preventívnou akciou zvyšovania bezpečnosti na železničných priecestiach  Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/, metodička Mgr. Erika Sinová, v spolupráci s obľúbenou preventistkou  z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede mjr. Mgr. Sabinou Baloghovou  cielene a efektívne vyškolili v rámci Týždňa bezpečnosti na železnici, celoslovenskej policajnej akcie.

Dňa 28. septembra 2022 to bolo takmer 50 žiakov štvrtého ročníka Základnej školy na ul. Smetanov háj v Dunajskej Strede. Témou prednášky bola bezpečnosť železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov. Žiaci boli prostredníctvom preventívneho projektu „Oliho príbeh" oboznámení s aktuálnymi rizikami v železničnej doprave, ohrozeniami bezpečnosti samotnej železničnej dopravy a s možnosťou predchádzať a zároveň znížiť nehodové udalosti v blízkosti železničných dráh. Preventistka im poukázala na možné nebezpečenstvo pri pohybe v blízkosti železničných staníc, železničných tratí, koľajísk a železničných priecestí. Upozornila ich na  zákaz prechádzať cez dráhu mimo určeného priechodu alebo priecestia, nevstupovať do priestoru neprístupného verejnosti označeného Zákazom vstupu. Prostredníctvom krátkeho animovaného filmu, rozdeleného do štyroch príbehov, sa žiaci oboznámili s možnými rizikami v blízkosti  železníc.

Cieľom  projektu je zvýšiť bezpečnosť detí, ako účastníkov cestnej premávky, zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky, naučiť deti správne reagovať v nepredvídaných situáciách. Porozprávali sa aj o tom, ako by sa mali a nemali správať na ceste. Venovali sa vybraným dopravným značkám, povinnosti nosenia reflexných prvkov a reflexného bezpečnostného odevu.

Za ŽOS podujatie organizovala Mgr. Erika Sinová, odborná metodička.

 

Text a foto: Mgr. E. Sinová

 

Obrázky