Zelená osveta

Film
11.09.2022

Zelená osveta

Vyrobilo Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

© 2022

Námet, scenár, kamera a strih: Bc. Áron Derzsi

Zodpovedná: Mgr. Jana Svetlovská

Hudba: www.pixabay.com

 

Videá

Embedded thumbnail for Zelená osveta