ZÁKON z 1. júla 2015 o kultúrno-osvetovej činnosti