Zahrajže mi, píšťalôčka - II. cyklický interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež

10.11.2021

Zahrajže mi, píšťalôčka - II. cyklický interaktívny vzdelávací workshop pre deti a mládež

Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK) realizuje  v tomto čase ďalšiu  z aktivít  projektu   KREATÍVNE NA OSVETE,  podporeného z verejných zdrojov Fondu pre podporu umenia.  Pod týmto názvom sú združené podujatia, ktoré zastrešujú záujmovo vzdelávaciu činnosť  Osvety v našom okrese.

Zahrajže mi, píšťalôčka! - ide o druhý ročník atraktívneho vzdelávania žiakov na základných školách. Z pôvodného zámeru, vsadiť podujatie do kultúrnych stredísk, sme sa kvôli opatreniam pandemickej komisie tento rok „presťahovali“ priamo do škôl. A pôsobíme v zmysle opatrení len v jednom detskom kolektíve, v jednej triede. Osobnosťou týchto stretnutí je známy folklorista – RASTISLAV ŠIMKOVIČ z Devínskej Novej Vsi. Je majstrom hry na rôznych druhoch folklórnych hudobných nástrojoch, a dokonca i na fujare či gajdách. Tento vzácny sólista, inštrumentalistra, veľmi populárny aj za hranicami republiky, vystupuje v autentickom kroji z Kokavy nad Rimavicou a mimoriadne pútavým spôsobom deťom predstavuje hudobné nástroje, spev, hudbu, ale aj slovenské tradície.  Dňa 27. októbra 2021 sme navštívili Základnú školu na Komenského ulici v Gabčíkove. Účastníkmi boli žiaci štvrtého ročníka školy. Deti i pedagógovia tejto školy si mohli takto prvýkrát vypočuť „na živo“  ľudové  pastierske hudobné nástroje - píšťalu koncovku, dvojačku, pastiersku palicu /píšťala rífovka/ gajdicu a gajdy, fujaru, ale aj pár slov o slovenskej hudobnej kultúre a tradíciách. Bol to skutočne nezabudnuteľný zážitok a ktovie, možno niektoré z detí sa aj rozhodne  pre takýto druh hudobného vzdelávania. Pánovi Šimkovičovi patrí naša veľká vďaka, že sa ujal tejto činnosti aj u nás, na Žitnom ostrove. Dúfame, že sa nám podarí podľa plánu navštíviť aj ďalšie školy.

Podujatie, na základe pôvodného  projektu ŽOS, bolo zrealizované s finančnou podporou z verejných zdrojov - Fondu na podporu umenia. Metodičkou podujatia bola Mgr. Erika Sinová.

PS: na  podujatia podobného druhu pre školy s maďarským vyučovacím jazykom poskytuje finančnú podporu KULTMINOR, tu  sme však zatiaľ so žiadosťami šťastie nemali...

Jedine pre oblasť rómskej kultúry...

A tak sa aktuálne snažíme  tento nedostatok pokryť z našich zdrojov a o rovnako pútavých podujatiach v okrese Vás budeme priebežne informovať.

 

Obrázky