Ž A T V A na Žitnom ostrove

Studňa Európy – zachráň živú vodu
13.10.2021

Ž A T V A na Žitnom ostrove

Ž A T V A na Žitnom ostrove bola niečo ako druhé Vianoce.

Na poliach kombajny, na cestách nákladiaky, keď sa autá nakláňali v zákrutách sypalo sa na zem trochu obilia.

ANI ZRNO NA ZMAR! bolo heslo žatvy.

Dnes máme polia v mnohých prípadoch zabetónované.

Žiaľ, a večná škoda.

Indiáni tiež predali svoje zlato za ligotavé sklenené korálky ...

Ale ešte nájdeme niekoľkých STATOČNÝCH, ktorí sa držia tradície svojich otcov.

Ďakujeme!

 

Zodpovedná : Mgr. Jana Svetlovská

Kamera, strih: Bc. Áron Derzsi

Hudba: Music by Twisterium from Pixabay

 

Videá

Embedded thumbnail for Ž A T V A na Žitnom ostrove