XXV. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 V Dunajskej Strede

Výtvarné spektrum
01.06.2022

XXV. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 V Dunajskej Strede

ČLENOVIA ODBORNEJ POROTY 

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

PhDR. Kornélia Nagyová

Mgr. Art. Béla Ferdics

 

TAJOMNÍČKA 

PhDr. Dagmar Madarásová

 

KOMISÁR VÝSTAVY 

PhDr. Kornélia Nagyová

 

Vyrobilo Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Zodpovedná: Mgr Jana Svetlovská

Kamera, strih: Bc. Derzsi Áron

Hudba: www.pixabay.com

 

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia

 

 

 

 

 

Videá

Embedded thumbnail for XXV. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 V Dunajskej Strede

Obrázky