XXV. AMFO 2022

Propozície - prihlášky
12.12.2021

XXV. AMFO 2022

AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň  vrcholným podujatím tohto  druhu na Slovensku.

Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. 

 

Bližšie informácie o súťaže poskytne:

PhDr. Dagmar Madarásová – odborná metodička

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda

tel.: 0911 265 582, 552 27 62, madarasova.dszos [at] gmail.com

 

 

Dokumenty